Nyhetsarkiv

  • Brandförsvaret får ökade medel

    Umeåregionens brand- och räddningsnämnd tilldelas totalt 21,5 miljoner kronor för att återställa fordon och inventarier vid Holmsund brandstation efter de omfat...
  • Öka kunskap om sexualbrott mot barn på nätet

    Vad är delbart? Polisen i Umeå vill öka kunskapen om sexualbrott mot barn på nätet och skapa bättre förståelse i ämnet bland barn, ungdomar och vårdnadshavare.
  • Habiliteringsersättning höjs tillfälligt

    Umeå kommun tar del av statsbidrag på 4,5 miljoner kronor för att tillfälligt höja habiliteringsersättningen till personer som deltar i daglig verksamhet. Höjni...