Pojke och kvinna håller om varandra, bild bakifrån

Så förebygger vi självmord tillsammans

Det sker mycket gemensamt arbete i Västerbotten för att förhindra självmord. Umeå kommun jobbar aktivt för att stärka psykisk hälsa tillsammans med andra kommuner och samhällsaktörer. Det finns också mycket du kan göra som privatperson.

Offentlig sektor har ett brett ansvar för att förebygga självmord. Insatser sträcker sig från hälsofrämjande arbete i skolan till psykiatrisk akutsjukvård. Det omfattar också förebyggande insatser i fysisk miljö som att montera självmords­förhindrande broräcken vid högre broar.

Västerbottens kommuner och Region Västerbotten har under året erbjudit medarbetare en rad olika utbildningar inom området, däribland “Våga Fråga” från den ideella organisationen Suicide Zero.

– Medarbetare ska känna sig trygga i att möta människor i kris. Det är viktigt att ställa frågor om tankar eller planer på självmord, och att våga ta emot svaret. Vi måste kunna erbjuda rätt stöd från rätt instans, säger Samuel Arnfjell, psykiatrisamordnare i Lycksele.

En länsgemensam suicidpreventiv strategi har arbetats fram som ska förankras ett förslag för nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. Samverkansprojektet ”Tala om självmord” har pågått under två år mellan Skellefteå kommuns socialtjänst och Region Västerbotten. Det fokuserar på gemensam kompetensutveckling och samarbete kring individer som har behov av stöd från båda verksamheterna.

Psykisk ohälsa och tunnbrödsbakning

För aktörer inom offentlig sektor är det viktigt att både skapa egna och samverka kring mötesplatser där psykisk ohälsa uppmärksammas. Ett exempel på mötesplats är Tunnbrödsfestivalen med temat ”Tillsammans för psykisk hälsa” som i bred samverkan ordnades i Åsele på initiativ av föreningen Saga 45. Att varva föreläsningar om psykisk hälsa med bland annat föreläsningar om skogsmaskiner och tunnbrödsbakning är ett sätt att lyfta psykisk hälsa i ny kontext.

Vad kan vi alla göra?

Även som privatperson är det viktigt att våga öppna upp för ett samtal, trots att man kan känna en rädsla för vad man kan få veta. En vanlig myt är att det är farligt att prata om självmord för att det kan leda till att personen tar sitt liv. Men faktum är att ett samtal som ger möjlighet att sätta ord på tankar och känslor ofta leder till nya perspektiv där andra möjliga vägar framåt öppnar upp sig.

– Som medmänniska är du aldrig ansvarig för någon annans handlingar. Du kan däremot spela en betydelsefull roll genom att ställa frågor, lyssna på svaren och hjälpa personer till vården om det behövs, säger Sara Larsson, folkhälsosamordnare i Vindeln.

Stöd och hjälp

Om du själv har självmordstankar så är det bra att veta att du inte är ensam med denna typ av tankar och att det finns hjälp att få.

Kontakta hälso- och sjukvård

Psykiatriska akutmottagningar

  • Umeå 090-785 65 00 (öppet dygnet runt)
  • Södra Lappland och Skellefteå: 090-77 19 19 (öppet 8.00–21.00), övriga tider: 090-785 65 00
  • Barn och unga: Samlad kontaktväg in till vården: Ring 1177 och välj knappval 2.

Stödlinjer och telefonjourer

Mind

BRIS (upp till 18 år)

Jourhavande medmänniska

Jourhavande präst

  • Ring 112 och fråga efter jourhavande präst (21.00–06.00)
  • Chatt (20.00–24.00)

SPES Västerbotten (Suicidprevention och efterlevandestöd)

Sidan publicerades