Höjd ersättning till jour- och familjehem

Arvodet till kontrakterade jour- och familjehem höjs med 1,5 procent, efter beslut i individ- och familjenämnden. Det motsvarar den ökning kommunanställda har fått som insättning till tjänstepension och ska ses som ett sätt att trygga framtida pension.

Under 2023 höjdes insättningen av tjänstepension för anställda i Umeå kommun med 1,5 procent (från 4,5 till 6 procent), en höjning som de kontrakterade jour- och familjehemmen inte tidigare har fått kompensation för.

Höjd ersättning till jourhem med bred målgrupp

Familjehemscentrum har åtta kontrakterade jourhem, det innebär att en vuxen är hemma på heltid för uppdraget. Två av dessa jourhem tar emot barn och unga från 0–20 år, de tar även emot syskonpar och är öppna för att ta emot förälder och barn för en kortare placering. Dessa jourhem nyttjas flitigt då de har en bred målgrupp och finns relativt nära Umeå. Individ- o ch familjeämnden beslutade därför att höja deras arvode med 4 500 kronor till cirka 38 000 kronor per månad. Ersättningarna kommer att betalas ut från 1 maj 2024. Totalt innebär höjningarna att kostnaderna kommer att öka med cirka 208 000 kronor per år.

Sidan publicerades