Föreningar

Attention

Attention Västerbotten är en ideell förening för personer och familjer med Neuropsykiatriska funktionshinder som till exempel ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, tal- och språkstörningar och tvångssyndrom. Ett av syftena med föreningen är att skapa en gemenskap med nätverk och stödgrupper för personer och anhöriga med ovan nämnda funktionshinder. Ett annat syfte är att påverka samhället genom att sprida information så att anhöriga och personer som själva har problematiken blir bra bemötta och behandlade.

https://attention-umea.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frisk och fri

Riksföreningen mot ätstörningar erbjuder stöd för de som är drabbade av ätstörningar och deras närstående.

Frisk&Fri | Riksföreningen mot ätstörningar Länk till annan webbplats.

Föreningen för suicid prevention och efterlevandestöd (SPES)

Föreningen för suicid prevention och efterlevandestöd när någon tagit sitt liv.

Telefon: 08-34 58 73, öppet alla dagar klockan 19–22, övrig tid i Västerbotten 070-699 42 45

Intresseförening för schizofreni och liknande psykoser (IFS)

IFS anordnar föreningsmöten, studiecirklar, rösthörargrupper och anhörigutbildningar. IFS medverkar i utbildningar och temadagar och finns representerade i olika sammanhang. Föreningen vill framför allt vara ett stöd för anhöriga till personer med psykiska funktionshinder.

http://ifsumea.se/wp/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kärngården

Ett socialt kooperativ. Personalkooperativet bedriver träffpunkts- arbetstränings- och sysselsättningsverksamhet i trivselhusen Kärnhuset och Aspgården.

http://karngarden.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mind

En ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris genom

  • Självmordslinjen, på telefon 90101, mejl och chatt dygnet runt, för personer som inte längre orkar leva och deras närstående
  • Äldrelinjen, en stödlinje för äldre som behöver någon att prata med
  • Föräldralinjen, en stödlinje för vuxna som är oroliga för barn i sin närhet och vill ha någon att prata med
  • diskussionsforum på nätet där du kan prata om livet precis som det är.

Mind anordnar också seminarier, konferenser, utbildningar och sprider information om psykisk ohälsa och självmord.

Mind – För psykisk hälsa Länk till annan webbplats.

Riksföreningen Autism (RFA)

Riksföreningen Autism är en intresseorganisation som arbetar för bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Föreningens medlemmar är personer med autism och autismliknande tillstånd, närstående och professionella. RFA arbetar för att sprida kännedom om och öka förståelsen för de svårigheter funktionshindret innebär för dig och din familj. Vi vill verka för anpassad undervisning, boende och sysselsättning. RFA deltar i det internationella arbetet och följer och ger uppslag till forskning inom området.

www.autism.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)

RSMH bedriver tillsammans med anhörigföreningen IFS det sociala kooperativet Kärngården med träffpunkts-, carbetstränings- och sysselsättningsverksamhet i trivselhusen Aspgården och Kärnhuset. RSMH har sitt föreningskontor i Kärnhuset.

www.rsmh-umea.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Shedo

Shedo, som står för ”self harm and eating disorder organisation” är en religiöst och partipolitiskt obunden förening som till exempel erbjuder stöd åt drabbade och anhöriga via självskadechatten, jourmail, stödforum och färdighetslistan.

www.shedo.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska OCD-förbundet

Svenska OCD-förbundet är en rikstäckande ideell förening som arbetar för att stödja människor med OCD (tvångs­syndrom) och närliggande diagnoser som dysmorfofobi (upplevd fulhet), samlarsyndrom (hoarding), trichotillomani (tvångsmässigt håravryckande) och dermatillomani (skin picking). Förbundet arbetar också för att stödja de anhöriga till dessa personer, eftersom de ofta på olika sätt dras in i sjukdomen.

https://ocdforbundet.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ångestsyndromsällskapet (ÅSS)

Ångestsyndromsällskapet är en stödförening/kamratstödverksamhet som verkar för att vara ett stöd och en hjälp för de som lever och/eller har levt med "ångestsyndrom", det vill säga panikångest, social fobi och generaliserad ångest och/eller är anhörig till någon med ångestsyndrom.

www.angest.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades