Vård och behandling

1177 Vårdguiden

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning via telefon som du kan ringa dygnet runt. Telefon­sjuk­sköterskorna på 1177 Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs.

Telefon: 1177
www.1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hälsocentraler

Är besvären av lindrigare art som exempelvis ångest, oro och nedstämdhet vänd dig i första hand till din hälsocentral. Har du behov av akut psykiatrisk specialistvård för dina besvär, se nedan under psykiatrin.

090-785 00 000
www.1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Psykiatrisk klinik Umeå

Om du är i behov av psykiatrisk specialistvård, kan du vända dig till Norrlands universitets­sjukhus. Om du först besöker hälsocentralen kan läkaren på hälsocentralen skriva en remiss till psykiatriska klinikens öppenvårdsmottagning på Norrlands universitetssjukhus.

Kontaktuppgifter hittar du på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länkar till privata psykologer och terapeuter hittar du på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Psykiatrisk akutmottagning: 090-785 65 00

Den psykiatriska akutmottagningen är den psykiatriska klinikens akutmottagningsenhet. Förutom de akuta bedömningarna ansvarar även teamets personal för bedömningen av remisspatienter. På teamet arbetar skötare, sjuksköterskor, socionom, psykologer, underläkare och överläkare.

Hitta hit: plan 1, Psykiatriska kliniken (Målpunkt F), Norrlands universitetssjukhus. Helger och efter 21.00 alla dagar hänvisas patienter som söker akut till Akutmottagningen, där personal från oss möter upp.

090-785 65 00 (telefonrådgivning dygnet om)
Fax: 090-17 87 15
Läs mer om Pyskiatrisk akutmottagning på 1177.se Länk till annan webbplats.

Studenthälsan

Studenthälsans arbetar med förebyggande hälsoarbete och med att underlätta för studenterna att med bibehållen hälsa fullfölja sina studier.

www.studentcentrum.umu.se/verksamhet/studenthalsan Länk till annan webbplats.

Sidan publicerades