Akut hjälp och krisstöd

Om du behöver akut hjälp av socialtjänsten, kontakta i första hand din handläggare.

Telefontider till handläggare

I övriga fall, kontakta

Viktiga telefonnummer

Skriv ner, förvara hemma och i plånboken:

  • 112 – SOS alarm, nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö
  • 113 13 – SOS alarm, få och lämna information vid olyckor och kriser
  • 114 14 – Polis, vid händelse som inte är akut
  • 1177 – Sjukvård, rådgivning

Trygghetsplatser

Om du som vårdar en anhörig eller närstående får akut behov av avlösning kan du få hjälp på en av kommunens trygghetsplatser.

Sidan publicerades www.umea.se/akuthjalp