Medicingivaren kan hjälpa dig att leva självständigt.

Välfärdsteknik

Välfärdsteknik är digital teknik som bidrar till ökad livskvalitet. Tekniken används för att möjliggöra för fler att kunna leva ett aktivt, tryggt och självständigt liv så länge som möjligt. Umeå kommun arbetar för att du ska få tillgång till fler välfärdstekniska lösningar som kan hjälpa dig i din vardag. I dagsläget används följande produkter inom äldre­omsorgen:

Trygghetssensor

Du som har biståndsbeslut om tillsyn nattetid kan få tillsyn via trygghetssensor. Några av fördelarna, jämfört med traditionell tillsyn, är att du som är lättväckt inte blir störd av besök, utan lugnt kan sova vidare medan tillsynen utförs. För många är det även viktigt ur ett integritetsperspektiv att inte behöva släppa in personer i sitt hem nattetid.

Läs mer om trygghetssensor

Medicingivare

Du som är beviljad hjälp med medicinering i ditt hem kan efter beslut av ansvarig sjuksköterska inom hemsjukvården få hjälpen via en medicingivare. Medicingivaren placeras i ditt hem och påminner dig om tidpunkt för att ta dina mediciner samt matar ut den dos som du ordinerats.

Läs mer om medicingivare

 • Kontakt

  Seniortorget

  090-16 65 00 seniortorget@umea.se

  Besöksadress

  Renmarkstorget 15

  Postadress

  903 26 Umeå

  Öppettider:
  Måndag, tisdag, torsdag, fredag, klockan 10.00–15.00
  Onsdag, klockan 11.00–15.00

Sidan publicerades