Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen

Socialtjänstlagen, som är lagen som reglerar äldreomsorgen, fick 2011 ett tillägg som innebär att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Umeå kommun har i linje med regeringens tillägg beslutat om värdighetsgarantier för hemtjänst, dagverksamhet, korttidsverksamhet och särskilda boenden. De beskriver vad du kan förvänta dig av äldreomsorgen.

Garantierna inskrivna i kvalitetsdeklarationerna

Garantierna är löften och handlar om något utöver dina rättigheter enligt gällande lag och föreskrifter. Värdighetsgarantierna är inskrivna i de olika verksamheternas kvalitetsdeklarationer.

Bakgrunden till tillägget är att regeringen anser att det behövs ett skifte i synen på äldre personer och åldrandet. Äldre personer ska så långt som det är möjligt kunna välja när och hur stöd och hjälp ska ges.

Läs värdighetsgarantierna i kvalitetsdeklarationerna för respektive verksamhet (hemtjänst, dagverksamhet, korttidsboende, vårdboende)

Läs om hur socialtjänsten arbetar med kvalitet.

 • Kontakt

  Socialtjänstens mottagningsenhet

  Kontakta socialtjänstens mottagningsenhet för övergripande frågor, information och rådgivning.

  090-16 10 02 mottagningsenheten@umea.se

  Besöksadress

  Kungsgatan 71–73

  Postadress

  Socialtjänsten
  Umeå kommun
  Box 3045
  903 02 Umeå

  Kontakta socialtjänsten

  Telefontider

  Måndag, tisdag, onsdag, fredag, klockan 08.30–11.30, 13.00–16.00
  Torsdag, klockan 08.30–09.30, 13.00–16.00.

  Besökstider

  Måndag–fredag, klockan 08.30–11.30, 13.00–16.00

Sidan publicerades