Biståndsfonden

Personer eller familjer som på grund av fysisk, psykisk eller social funktionsnedsättning hamnat i akut behov av hjälp kan få punktvisa hjälpinsatser från Biståndsfonden.

Ansökan

Skriv ut ansökningsblanketten, fyll i och skicka in tillsammans med kopior på nedanstående dokument.

Ansökningsblanketten går även att hämta i receptionen i socialtjänstens mottagningsenhet på Kungsgatan 71–73 under ansökningsperioderna.

För att ansöka till Biståndsfonden krävs att du är skriven i Umeå kommun samt att du bifogar följande dokument:

  • Bankkontoutdrag för de senaste tre månaderna
  • Kontoöversikt för samtliga banker där medel finns
  • Senaste inkomstdeklarationen

Skicka ansökan till den här adressen:

Administration individ- och familjeomsorg
socialtjänsten
Box 3045
903 02 Umeå

Två ansökningsperioder per år

Du kan skicka in din ansökan under följande perioder:

1 februari – 30 april
1 augusti – 31 oktober

Handläggning och beslut

Samtliga ansökningar handläggs när ansökningstiden gått ut. När beslut om fördelning är taget får alla sökanden ett skriftligt beslutsmeddelande utskickat per post. Beslutet går inte att överklaga.

Man kan endast bli beviljad medel ur Biståndsfonden en gång vartannat år förutsatt att man uppfyller kraven samt att det finns fondmedel att fördela.

Fonden är fristående från övrigt stöd inom socialtjänsten

Biståndsfonden är en donationsfond och därmed helt fristående från Umeå kommuns socialtjänstverksamhet. Beloppet som fördelas är helt beroende av föregående års avkastning, det vill säga hur mycket pengar fonderna tjänat in.

Kontakt

070-677 01 13

Telefontid under ansökningsperioderna: tisdag–torsdag, klockan 10–12

Sidan publicerades