Boende och hantverkare

Här hittar du information och råd om du får problem med en hantverkare, husleverantör, energibolag eller andra företag som levererar tjänster eller produkter till ditt boende.

Du kan reklamera hantverkarens arbete om

 • resultatet inte motsvarar det ni kom överens om
 • arbetet inte är fackmässigt gjort, till exempel om hantverkaren har slarvat
 • hantverkaren inte har avrått dig från en tjänst som du inte har nytta av

Tänk på att du ska klaga på felet inom 2 månader från att du upptäckte felet.

Se till att vara påläst

Vänta inte med att skriva till hantverkaren om bristerna, men läs på innan du klagar. På hallåkonsument.se kan du ta reda på vilka rättigheter du har, hur du bäst dokumenterar felet och vad du kan göra om det inte löser sig.

Renoveringen blev fel på Hallå konsument Länk till annan webbplats.

Ett arbete räknas som försenat om

 • arbetet inte är klart inom den tid som hantverkaren har lovat eller som ni har kommit överens om
 • hantverkaren inte har lovat att arbetet ska vara klart inom en viss tid, men det dröjer längre än vad som är rimligt med tanke på arbetets omfattning och karaktär.

Då kan du skriva till hantverkaren och klaga, enligt konsumenttjänstlagen.

Se till att vara påläst

Läs på innan du klagar. På hallåkonsument.se kan du ta reda på vad du kan kräva av hantverkaren och hur du går vidare om hantverkaren säger nej till dina krav.

När hantverkaren inte är klar i tid Länk till annan webbplats.

Har du och hantverkaren kommit överens om ett pris skriftligt? Då är det oftast det priset som gäller. Men det beror bland annat på om priset är fast, löpande eller ungefärligt. Hantverkaren kan också ta betalt för tilläggsarbete.

Har ni inte kommit överens om ett pris? Då ska du be om en specificerad faktura så att du kan se vad hantverkaren har tagit betalt för. Priset måste vara skäligt utifrån vilket arbete hantverkaren har utfört.

Du måste protestera mot det du tycker är felaktigt i fakturan. Förklara att du inte kommer att betala fakturan och varför. Var tydlig med att du håller inne med den del av betalningen som du tycker är felaktig. Du är skyldig att betala det som är rätt och riktigt.

Se till att vara påläst

Läs på innan du klagar. På hallåkonsument.se kan du läsa mer om olika prismodeller och vad som räknas som tilläggsarbete som kan påverka det slutgiltiga priset. Där kan du också ta reda på hur du protesterar mot fakturan och vad du kan göra om det inte löser sig

När hantverkaren vill ha för mycket betalt Länk till annan webbplats.

Konsumenttjänstlagen ger dig rätt att klaga på fel i ett nybyggt hus upp till tio år. Så snart du upptäcker felet ska du dokumentera det så noga du kan och skriva till företaget. Vilka fel du kan klaga på beror på om huset är slutbesiktigat eller inte.

Se till att vara påläst

Läs på innan du klagar. På hallåkonsument.se kan du ta reda på vad som skiljer mellan ett slutbesiktigat hus och ett som inte är det. Där får du också råd om hur du bäst dokumenterar felet och klagar hos företaget.

Klaga på fel med nybyggt hus på Hallå konsument Länk till annan webbplats.

Är husbygget inte klart i tid ska du börja med att kräva av företaget att de slutför arbetet. Du kan också kräva att företaget ersätter dig för kostnader du har haft på grund av förseningen.

Tänk på att du bara är skyldig att betala för den del av arbetet som är utfört.

Se till att vara påläst

Läs på innan du klagar. På hallåkonsument.se kan du ta reda på vilka krav du kan ställa på företaget och vad du ska tänka på när du tar kontakt. Där kan du också läsa om när du får häva avtalet eller avbeställa arbetet.

Försenat husbygge på Hallå konsument Länk till annan webbplats.

Om företaget du anlitar går i konkurs ska du kontakta konkursboet eller konkursförvaltaren. Har du ännu inte betalt för arbetet kan du behöva betala en del till konkursboet, men du har rätt att hålla inne med det som motsvarar arbetet som företagit inte har gjort. Har du redan betalat kan du kräva ett avdrag från konkursboet. Som privatperson är möjligheterna ofta små att få pengar tillbaka från konkursboet.

Se till att vara påläst!

Läs på innan du kontaktar konkursförvaltaren. På Hallå konsument får du råd om vilka steg du kan ta om företaget du anlitat går i konkurs.

Hantvkerare eller husbyggare i konkurs på Hallå konsument Länk till annan webbplats.

Om solcellerna är försenade ska du skriva till företaget och klaga. Be också om ett nytt datum för senaste leverans eller utfört arbete.

Om företaget skickar en faktura trots förseningen har du rätt att bestrida den. Skriv till företaget och förklara varför du inte vill betala.

Upptäcker du problem med solcellerna efter installationen ska du skriva till företaget och reklamera. Det kan till exempel vara om

 • Installationen är felaktig
 • Anläggningen är trasig
 • Solcellerna inte ger den effekt som utlovats

Tänk på att reklamera inom två månader från att du upptäcker felet.

Se till att vara påläst!

Läs på innan du klagar. På hallåkonsument.se kan du läsa mer om vilka steg du kan ta vid förseningar eller fel på solcellsanläggningar. Där hittar du också information vad du kan göra om företaget orsakar skador vid installationen och vad som gäller kring ångerrätt, avbeställning, prisändringar eller om företaget vill häva avtalet.

Problem med solcellsanläggning på Hallå konsument Länk till annan webbplats.

Har du tecknat ett elavtal med en säljare på stan, över telefon eller på nätet? När du ingår avtal på distans har du 14 dagars ångerrätt. Om du ångrar dig skriver till elbolaget och meddela det inom 14 dagar.

Får du ändå en räkning ska du bestrida den. Då skriver du till elbolaget igen och meddelar att du inte tänker betala räkningen eftersom du har ångrat avtalet.

Se till att vara påläst!

Läs på innan du kontaktar bolaget. På hallakonsument.se kan du läsa mer reglerna kring ångerrätten och hur du kan ta hjälp av Konsumenternas energimarknadsbyrå.

Ångra ett elavtal på Hallå konsument Länk till annan webbplats.

Ett elbolag kan stänga av elen om du har missat att betala flera elräkningar. Därför är det viktigt att betala sina elräkningar i tid. Är räkningen felaktig ska du inte strunta i den. Kontakta elbolaget och förklara varför du inte tänker betala.

Har du svårt att betala ska du ta kontakt med elbolaget så snart som möjligt och förklara. Du kan också söka hjälp att se över din privatekonomi hos kommunens budget- och skuldrådgivning [länk]

Se till att vara påläst!

Tycker du att elbolaget stängt av elen på felaktiga grunder? På hallåkonsument.se kan du läsa mer om vilka regler som gäller kring avstängning och vad du kan göra om du tycker att det är felaktigt.

Elräkning och avstängning av el Länk till annan webbplats.

Fler tips om boende på Hallå konsument

På Konsumentverkets webbsida Hallå konsument får du tips och råd inför köpet av din vara eller tjänst. Där hittar du också mer information om dina rättigheter när det blir fel.

Hantverkare och renovering Länk till annan webbplats.

Elavtal och energi Länk till annan webbplats.

Hyra eller köpa boende Länk till annan webbplats.

Mer information

Fler råd på nätet

Hallå konsument är Konsumentverkets nationella upplysningstjänst. På hallakonsument.se får du

 • tips inför köp
 • vägledning om köpet har gått fel
 • information om dina rättigheter som konsument

Gå till Hallå konsument Länk till annan webbplats.

Om du behöver mer hjälp

Ibland löser det sig inte även om du har läst på och gjort allt rätt. Då kan du utan kostnad kontakta en konsumentrådgivare på Umeå kommun för att få stöd och vägledning i nästa steg.

Kontakta en konsumentrådgivare

Sidan publicerades