Patientnämnden i Västerbotten

Om du känner att du inte blivit bra bemött eller fått rätt vård kan du klaga där du fått vården. Det kan gälla allt från mindre problem till svåra situationer som har lett till skador. Du kan också göra en anmälan.

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans dit du kostnadsfritt kan vända dig med frågor som rör all offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Där ingår:

  • Region Västerbottens hälso- och sjukvård
  • kommunernas hälso- och sjukvård
  • privata vårdgivare som har avtal med Region Västerbotten eller en kommun
  • folktandvården och den tandvård som Region Västerbotten finansierar.

Patientnämnden

  • främjar kontakt mellan patient och vårdpersonal
  • informerar om vilka krav som kan ställas på vården
  • informerar om patient- och läkemedelsförsäkringen
  • förmedlar annan hjälp åt patienter och personal, om så behövs
  • bidrar till kvalitetsutveckling i vården.

Vem kan vända sig till patientnämnden?

Patienter, anhöriga och personal kan vända sig till Patientnämnden när det uppstått problem i vården som inte gått att lösa på plats eller när kontakt önskas direkt med en opartisk instans fristående från vården.

Mer information

Patientnämnden i Västerbotten
090-785 00 00 (växel)
patientnamnden@regionvasterbotten.se

Beskriv kortfattat i ett mejl vad du vill ha information om eller be en handläggare kontakta dig. Av sekretesskäl kan patientnämnden inte hantera personliga uppgifter via mejl.

Postadress
Patientnämnden
Region Västerbotten
901 89 Umeå

Läs mer om patientnämnden på 1177.se Länk till annan webbplats.

Sidan publicerades