Flera radhus i rött, gult och blått

Se över brandskyddet i ditt radhus

Bränder i radhus sprider sig lätt till övriga bostäder i radhuslängan. Det är vanligt att en brand som startat inne i huset eller på en uteplats tar sig upp på vinden och sedan vidare till grannen. Därför är det viktigt att vinden är avskild på rätt sätt.

Branden tar sig ofta upp på vinden via den utstickande takfoten. Väl uppe på vinden är tanken att vindsutrymmet ska vara avskilt så att branden inte tar sig vidare. Branden kan lätt sprida sig om det inte är tätt mellan tak och avskiljande vägg, om det är otäta genomföringar efter dragna kablar och rör eller om den avskiljande väggen inte går hela vägen ut till takfoten. Det kan leda till att en hel radhuslänga blir totalförstörd.

Vanliga brister och åtgärder

De vanligaste bristerna som brandförsvaret har identifierat är

  • otäta genomföringar
  • ventilerad takfot
  • otätt mot tak
  • avskiljande vägg för kort
  • oskyddad takstol i brandcellsgräns.

Läs mer om bristerna och hur de kan åtgärdas

Du kan även kontakta en byggentreprenör med erfarenhet av brandavskiljning för råd.

Varje bostad utgör en brandcell

Svenska byggregler har länge haft som krav att en brand i en bostad inte ska sprida sig till angränsande bostäder under minst 60 minuter. Varje bostad ska utgöra en egen brandcell. Det gäller oavsett om du bor i ett flerbostadshus eller i ett radhus, parhus eller kedjehus. En brandcell är ett utrymme där en brand ska kunna utvecklas och pågå en viss tid utan att den sprids utanför brandcellen.

Det är alltid fastighetsägaren som har huvudansvaret för byggnadens brandskydd.

Sidan publicerades