Ungdomar sitter och dinglar med benen i jeans och gymnastikskor.

Aktuellt från Umebrå, mars 2023

Bättre stämma i bäcken än i ån. Ur ett förebyggande perspektiv är insatser riktade mot barn och unga särskilt prioriterade, för att bryta negativa beteenden tidigt men också se till att alla barn får växa upp i miljöer som är trygga och stöttande. Starten på 2023 har också gått i ungdomens tecken på Umebrå.

Våld i ungas nära relationer

I början av februari genomfördes en digital nationell konferens ”Svartsjuka är inte romantiskt”, med fokus på killars våld mot tjejer och våld i ungas nära relationer. Umebrå bjöds in som ett av tre goda exempel på hur det går att arbeta med att uppmärksamma våld i ungas relationer.

Programpunkterna filmades och finns tillgängliga att ta del av i efterhand.

Kampanjwebb

www.svartsjukaarinteromantiskt.se Länk till annan webbplats. kan du beställa kampanjmaterial och stödmaterial för att arbeta med frågan i din verksamhet.

Våra unga var med

Tidigare elever på Midgårdsskolan Sanna Bygdebo, Melinda Lundsten och Vilmer Lundström deltog och föreläste på konferensen och gjorde ett strålande framträdande.

P4 Västerbottens reporter Filippa Armstrong fick en intervju med Sanna, Melinda och Vilmer Innan de skulle hoppa på nattåget till Göteborg.

Här kan du lyssna till intervjun. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tre unga personer tittar ut ur öppet fönster till tågvagn.

Sanna, Melinda och Wilmer i radio.

Unga 22

Nu finns rapporten från Unga 22 publicerad. Du kan ladda ner och läsa den på www.umea.se/rapporter Länk till annan webbplats.. Resultatet presenterades vid Umebrå forum i februari och vi filmade presentationen. Du kan se den på Ungas hälsa - Umeå kommun (umea.se) Länk till annan webbplats.

Syftet med enkätundersökningen Unga är att beskriva hur ungdomar i Umeå kommun mår.

Unga personer i promenerar utomhus med texten: Unga 2022 - Hur mår ungdomarna i Umeå kommun?

Klicka på bilden så kommer du till webbsidan om ungaenkäten och kan se den inspelade presentationen.

Medborgarlöften

Fredag 3 mars samlades representanter för polisen, Umeå kommun och flera andra närliggande kommuner för att tillsammans skriva under nya medborgarlöften. Här i Umeå gäller de nya medborgarlöftena för åren 2023–2024.

Nytt medborgarlöfte

Ett nytt löfte för Umeås del är att samverka kring motorburen ungdom, det vill säga unga som ofta är ute och kör i A-traktorer eller bilar. Umeå kommun lovar att tillsammans med polisen aktivt motverka de problem som ofta uppstår kopplade till den här gruppen – men också att främja det positiva i ungas motorengagemang. Som ett exempel har Umeå kommun nyligen samverkat med Rally Sweden, Umeå automobilklubb och Umeå veteranbilsällskap för att göra det möjligt för motorintresserade A-traktorförare att arbeta som funktionärer under rally-VM.

Medborgarlöften för 2023 och 2024 mellan Umeå kommun och Lokalpolisområde Umeå. Länk till annan webbplats.

Dagstidningsuppslag med artikeln i Dagens Nyheter.

Umeå lyfts som förebild

Att bygga en trygg och säker stad där alla känner sig delaktiga och som ger unga goda uppväxtvillkor är inget solo-arbete, utan det kräver uthållighet och långsiktiga insatser från många aktörer. 6 mars publicerade Dagens Nyheter en artikel som lyfte Umeå som en förebild för hur städer kan arbeta förebyggande, och mångfalden av insatser från alla delar av samhället lyftes fram som en framgångsfaktor. Umeå är den största mellanstora staden utan ett område som av polisen klassats som utsatt, och det är mångas förtjänst – tack för ett bra lagarbete, Umeå!

Läs artikeln i Dagens Nyheter här. Länk till annan webbplats.

Nattvandring våren 2023

Syftet med nattvandring är att vuxna finns på områden där ungdomar hänger under kvällar och nätter. Vår erfarenhet är att vuxna verkligen gör skillnad. Nattvandrare finns ute på helger och är en trygghet för ungdomar behöver hjälp eller en vuxen att prata med.

Nattvandring är ett viktigt och värdefullt uppdrag.

Nu söker vi nattvandrande föreningar

Du som förälder till barn i en förening kan välja att engagera dig och samtidigt få ett bidrag till föreningen. Läs mer om nattvandring och hur du och din förening kan vara med och göra skillnad för Umeås unga på vår webbplats: www.umea.se/nattvandring Länk till annan webbplats.

Lästips

Myndigheten för delaktighet (MFD) har kartlagt hur våldsutsattheten ser ut bland personer med funktionsnedsättning. Rapporterna visar att personer med funktionsnedsättning är mer utsatta för våld jämfört med övrig befolkning.

MFD har även tittat på statliga myndigheters, regioners och kommuners förmåga att förebygga och upptäcka våld samt ge stöd till dem som blivit utsatta.

Mer om detta arbete hittar du på Funktionsnedsättning en risk för våldsutsatthet - MFD Länk till annan webbplats.

Sidan publicerades