Tillgänglighet för googlesajter

Umeå kommuns utbildningsförvaltning står bakom sajter som görs i Google sites på domänen edu.umea.se. Mål­gruppen är oftast intern för personal och i vissa fall riktat mot elever och vårdnadshavare. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur googlesajterna uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är googlesajter på edu.umea.se?

Webbplatser på google sites inom domänen edu.umea.se är till största del förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är dock medvetna om att vissa delar av goolgesajterna inte är helt förenliga . (Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.)

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från en googlesajt inom edu.umea.se-domänen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss genom att lägga upp ett ärende eller ringa supporten som finns beskrivet på www.umea.se/skolportal Länk till annan webbplats..

Svarstiden är normalt cirka en vecka.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss genom att lägga upp ett ärende eller ringa supporten som finns beskrivet på www.umea.se/skolportal Länk till annan webbplats. så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt.

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Problem vid användning utan synförmåga

Vissa innehållsbärande bilder kan sakna textalternativ. [WCAG 1.1.1 (A)]
Felmeddelanden i vissa formulär indikeras enbart genom röd färg. [WCAG 1.4.1 (A)]
Vissa länkar har inte alternativ text [WCAG 2.4.4, WCAG 4.1.2]
På några ställen finns element med samma ID [WCAG 4.1.1]

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

Syfte med inmatningsfält är inte angivet. [WCAG 1.3.5 (AA)]

Problem vid användning med nedsatt hörsel

Det finns inga textalternativ för vissa av publicerade film- och ljudklipp. [WCAG 1.1.1 (A)]

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

Felmeddelanden i vissa formulär indikeras bara genom röd färg. [WCAG 1.3.3 (A)]


Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem men någon tidsplan finns för närvarande inte.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Välj typ av ärende: * (obligatorisk)
Välj typ av ärende:
Hur vi testat webbplatsen

Vår ambition är att se över googlesajter för att upptäcka tillgänglighetsproblem utöver de tester som gjorts vid skapandet. Någon tidsplan finns för närvarande inte.

Redogörelsen uppdaterades senast den 20221118