Trafik och gator

  • Snöborgen är tillfälligt stängd

    På grund av rådande väderlek stängs snöborgen på Rådhustorget tillfälligt för att undvika skador och slitage som inte går att reparera.
  • Nytt brunnslock med poesi på plats

    Poesi på brunnslock uppmärksammar både kultur och vattnets infrastruktur, betydelsen av alla viktiga ledningar under marken för att samhället ska fungera. Ytter...