två kvinnor promenerar vid Väven, vinter, snö

Gator

Här får du veta hur du rör dig smidigt i Umeå. Du hittar kartor över 20 mil gång- och cykelvägar, med utplacerade cykelpumpar och cykelräknare. Bra hjälpmedel för bilister är fakta om avstånd, parkering, hastighet, trafikflöden och olycksstatistik med mera. Här listas också aktuella gatuarbeten.

 • Snöborgen stängs igen

  Nu är det blidväder igen och regn är på ingång. Därför stängs snöborgen under helgen. Detta för att förhoppningsvis kunna spara snön och hålla borgen öppen unde...
 • Del av Storgatan stängs för fordonstrafik

  Under tre veckor, med start 26 februari, stängs korsningen Storgatan/Kvarnvägen av för fordonstrafik. Fotgängare och cyklister kommer att ledas om längs Storgat...
 • Nytt brunnslock med poesi på plats

  Poesi på brunnslock uppmärksammar både kultur och vattnets infrastruktur, betydelsen av alla viktiga ledningar under marken för att samhället ska fungera. Ytter...
 • Nygatan leds om under vintern

  Under vecka 51 skyltas Nygatan upp för att strukturera trafiken längs gatan. Denna utformning kommer att gälla under vintern och till dess att entreprenaden för...
Sidan publicerades