Bidrag idrott, fritid och folkhälsa

Inom området ingår verksamhetsstöden: Aktivitetsstöd ungdom och Fritidsverksamhet för prioriterade grupper. Här ingår även utvecklingsstödet Folkhälsa och anläggningar.

Hela regelverket finns på Externa styrdokument, (Regler för Umeå kommuns stöd till ideella föreningar 2021)