Regler och styrande dokument

I Umeå kommun finns en mängd dokument som beskriver hur kommunen ska bedriva och utföra sina olika uppdrag i nämnder och förvaltningar. Här publiceras kommunens styrande dokument som har fastställts av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder eller av kommunens stadsdirektör i samråd med förvaltningscheferna.

Kontakt

För mer information om lagar och författningar i enskilda frågor, kontakta respektive verksamhet eller kommunens jurister.

Mer information

Kommunens verksamheter styrs i grunden av olika lagar och författningar.

Aktuella versioner av lagar och författningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (notisum.com)

Offentlighetsprincipen

Dataskyddsförordningen, GDPR

Sidan publicerades