Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Bidrag och stöd

Umeå kommun erbjuder olika former ekonomiskt stöd till kommunens föreningar. Det finns stöd som riktar sig till bland annat dig som vill anordna festival, barn- och ungdomsaktiviteter, kulturella mötesplatser eller göra aktiviteter för att främja folkhälsa, förebygga våld och skadegörelse. Under respektive bidrag kan läsa mer om vad som krävs för att du ska kunna göra en ansökan, vad du kan få bidrag för, hur beslut tas och vem du kontaktar.