Drift- och investeringsstöd till föreningsanläggningar

Vid fritidsnämndens sammanträde i mars beviljades stöd för sammanlagt 7 281 604 kronor till föreningar som äger och driver egna lokaler och anläggningar. Stödet är uppdelat i ett driftstöd och i ett investeringsstöd.

Syftet med stödet till anläggningar är att stötta ideella föreningar som äger och driver egna lokaler och anläggningar inom idrotts- och friluftsområdet samt samlingslokaler inom kommunen. Stödet består av två delar varav det första är ett driftstöd som ska täcka delar av driftkostnader för föreningsägda lokaler, anläggningar och samlingslokaler.

Totalt har 81 föreningar beviljats driftstöd 2024 och får dela på 3 918 070 kr. Driftstödet går bland annat till underhåll av fotbollsplaner, ridanläggningar, isbanor, elljusspår, tennisbanor, badplatser, golfanläggningar, skoterleder, fiskeplatser och friluftsanläggningar.

Stödet till drift av samlingslokaler, en annan del av detta stöd, fördelas och hanteras i ett eget ärende senare under våren. Totalsumman uppgår här till 1 114 000 kr.

Investeringsstöd ger möjlighet till renoveringar och nybyggnationer

Den andra delen är ett investeringsstöd som ger föreningar möjlighet att renovera eller bygga nya föreningsanläggningar. Sammanlagt delas 2 249 534kr ut i investeringsstöd 2024.

Mer information

Umeå kommun erbjuder olika stöd till kommunens föreningar. Det finns stöd som riktar sig till bland annat föreningar som vill ordna festivaler, barn- och ungdomsaktiviteter, kulturella mötesplatser eller göra aktiviteter för att främja folkhälsa.

Läs mer om de olika bidragen och stöden

Sidan publicerades