Drygt 4 miljoner kronor till föreningslivet i Umeå

Vid fritidsnämndens sammanträde i februari beviljades sammanlagt 4 039 431 kronor för verksamhetsåret 2024 till föreningar som bedriver fritidsverksamhet för barn och andra prioriterade grupper samt till föreningar som arbetar med rättighetsfrågor.

Syftet med stödet till fritidsverksamhet för prioriterade grupper är bland annat att främja en god folkhälsa, att engagera fler barn och undomar i föreningslivet, att öka mångfalden i föreningslivet, att göra fritidsverksamhet tillgänglig för personer med funktionsnedsättning samt att stötta ungdomar att engagera sig i politiska frågor. Totalt får 29 föreningar och politiska ungdomsförbund dela på sammanlagt 2 033 131 kronor.

En del av stödet, drygt 600 000 kronor, går till lägerverksamhet vilket bland annat innebär att arrangerande föreningar kan erbjuda reducerade avgifter och friplatser vilket gör det möjligt för fler barn och ungdomar att delta.

Stöd till föreningar som bedriver verksamhet för rättighetsfrågor

Totalt får 53 föreningar som bedriver verksamhet för rättighetsfrågor dela på 2 006 300 kronor. Målsättningen med stödet är bland annat att stötta föreningar i att vara röstbärare och värna rättigheter samt att stötta föreningar med koppling till diskrimineringslagstiftning som kan bidra med expertkunskap och informationsspridning.

Bland de föreningar som får ta del av stödet finns till exempel föreningar för nationella minoriteter, flera lokala pensionärsföreningar och barnrättsföreningar. Stödet till pensionärsföreningar ligger på drygt 320 000 kronor och barnrättsföreningarna får dela på 240 000 kronor.

Kvarvarande medel skjuts till utvecklingsstöd

Budgeten för de två stöden ligger på sammanlagt 4 063 778 kronor för 2024. Fritidsnämnden beslutade att kvarvarande medel flyttas över till nämndens utvecklingsstöd som kan sökas av föreningar under året.

Mer information

Umeå kommun erbjuder olika stöd till kommunens föreningar. Det finns stöd som riktar sig till bland annat föreningar som vill ordna festivaler, barn- och ungdomsaktiviteter, kulturella mötesplatser eller göra aktiviteter för att främja folkhälsa.

Läs mer om de olika bidragen och stöden

Sidan publicerades