Föreningar får stöd till anläggningar

Fritidsnämnden har beslutat att ge bidragsstöd på sammanlagt 1 872 068 kronor till investeringar i föreningsägda lokaler och anläggningar. Stödet går bland annat till utveckling av mötesplatser, energisparåtgärder och byte av underlag på anläggningar.

Syftet med investeringsstödet är att skapa förutsättningar för föreningar att bygga nytt eller reparera egna lokaler och anläggningar. De områden som är prioriterade är bland annat miljöförbättringar, energisparåtgärder, tillgänglighet, utveckling av barn- och ungdomsverksamhet samt ett ökat nyttjande av lokaler och anläggningar.

Bland de anläggningar som nu får investeringsstöd finns bland annat skidspår, tennisbanor, gräsplaner, utegym, boulebanor och ytor för skate och BMX.

Årets budget för investeringsstöd är 2 249 534 kronor och fritidsnämnden har nu tagit beslut om att fördela 1 872 068 kronor. Det innebär att det finns 377 466 kronor kvar att fördela under året.

 • Holmöns utvecklingsforum: Inköp av skidspårssladd, 17 500 kr
 • Ersboda SK: Renovering av anläggning (byte av stolpar, bollfångarnät, kiosk och avbytarbås), 250 000 kr
 • Hissjö SK: En attraktiv mötesplats (BMX- och skatepark, utegym, boulebanor, beachtennis- och beachvolleyplan), 300 000 kr
 • IFK Umeå: Byte av golvmatta i hall C på Badmintonstadion, 235 000 kr
 • Innertavle Bygdegårdsförening: Energisparåtgärd bergvärmepump, 109 000 kr
 • Kartrådet Umeå: Producering av nya kartor, 250 000 kr
 • Skoteralliansen Umeå: Miljöåtgärd skoter, skyltar, stolpar och spårsladd, 200 000 kr
 • Stöcksjö idrottssällskap: Renovering av skatepark, 21 103 kr
 • Sävar Tennisklubb: Renovering av asfaltsbana, 180 00 kr
 • Södra Umeå Ryttarförening: Energisparåtgärd bergvärme, 145 000 kr
 • Sörmjöle Bygdegårdsförening: Tillgänglighetsanpassningar och nytt kök, 51 965 kr
 • Umeå Budoklubb: Energisparåtgärd belysning, 94 500 kr
 • Umeå Karateklubb: Täckduk över pusselmatta, 18 000 kr

Mer information

Umeå kommun erbjuder olika former av ekonomiskt stöd till kommunens föreningar. Det finns stöd som riktar sig till bland annat föreningar som vill ordna festivaler, barn- och ungdomsaktiviteter, kulturella mötesplatser eller göra aktiviteter för att främja folkhälsa.

Läs mer om de olika bidragen och stöden

Sidan publicerades