Foto: Maskot bildbyrå AB/Johnér

Till hösten finns medel att söka för förebyggande insatser

Håll koll – till hösten finns medel att söka från Umeå växer tryggt och säkert. Syftet är att tillsammans initiera förebyggande insatser och stärka det goda arbete som görs av föreningslivet.

Föreningslivet och dess folkrörelser har en viktig och bärande roll i Sverige och är av många ansett som kittet som håller ihop vårt samhälle. Genom de många föreningar som finns i Umeå kommun skapas engagemang, relationer odlas och många barn, unga, vuxna och äldre får ett sammanhang. Ibland pratar vi om innanförskap i kontrast till utanförskap.

I ett Umeå som ska växa tryggt och säkert är föreningslivet en oerhört viktig pusselbit då det har förmågan att tidigt få in barn och unga i en gemenskap som kan utgöra ett skydd mot mycket annat. Av den anledningen har Föreningsbyrån tilldelats extra medel för att tillsammans med civilsamhället initiera förebyggande insatser och på så sätt bidra det till det övergripande arbetet med Umeå växer tryggt och säkert.

Sök medel för förebyggande initiativ

Med start under hösten kommer ideella föreningar som är registrerade och bidragsberättigade i Umeå kommuns föreningsregister att kunna ansöka om medel. Inriktningen är förebyggande arbete och unga i risk.  Med pengarna vill vi förstärka det viktiga arbete föreningar redan gör, men även stötta föreningar som utöver sin så kallade kärnverksamhet också vill ta ett större socialt och förebyggande ansvar. Målsättningen är helt enkelt att fler barn och unga ska kunna delta i meningsfulla aktiviteter.

Information om ansökan och särskilda riktlinjer kommer att kommuniceras löpande.

Sidan publicerades