Risvase av återvunna julgranar ligger på isen på en sjö.

Foto: Tobias Hellman, Sportfiskarna

Fiskevårdande åtgärder i Nydalasjön

I mitten av mars utförde Umeå kommuns fritidsförvaltning fiskevårdande åtgärder i Nydalasjön. Risvasar, bestående av de julgranar som prydde torgen i vintras, har placerats ut på sjön med förhoppningen att de framöver ska utgöra bra lekområden för fisk i sjön.

Genom att placera ut risvasar skapas skydd samt bra lek- och uppväxtmiljöer för fisk, i Nydalasjöns fall för främst abborre och mört. Risvasarna kan också bidra till ökad mångfald då de fungerar som näring och levnadsmiljö för fler arter än fiskar. Platser med risvasar blir ofta även bra platser att fiska på.

– Den här sortens fiskevårdande åtgärder har utförts i andra sjöar med lyckat resultat, vår förhoppning är såklart att det ska gynna fiskarna och fisket även i Nydalasjön, säger Erik Spade, fiskekonsulent på Umeå kommun.

Återvunnet material i risvasarna

Risvasarna har lagts ut på Nydalasjöns is och är märkta med röda plastbojar för att man ska kunna följa upp att de hamnat på de tänkta platserna när isen smält samt kontrollera om de används av fiskarna. Risvasarna har satts ihop av julgranar som Gator och parker sparat efter vintern samt bryggvikter som är kvar efter förra sommarens SM-vecka. Risvasarna har satts ut där sjön är cirka 2–4 meter djup för att undvika att de skapar vakar i isen men också för att det är det djup som till exempel abborren föredrar vid lek.

Då risvasarna kommer utgöra bra fiskeplatser kommer deras positioner att spridas till allmänheten via en digital karta när man följt upp vasarnas positioner. Uppföljningen sker när det är isfritt i sjön. Den digitala kartan finns på kommunens fiskeportal på www.umea.se/fiskekort Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (ifiske.se) under fliken karta.

Mer information

Sidan publicerades