Ismaskin åker över isen

Nolias ishallar får ny kylanläggning

De två ishallarna på Nolia idrottscentrum genomgår just nu en omfattande renovering av kylanläggningen efter ett läckage som inträffade under vintern. Det medför att säsongsöppningen måste skjutas fram till tidigast i början på vecka 40. Renoveringen innebär en mer effektiv drift av anläggningen på sikt.

Förstora bilden

De nya pumparna på plats i ishallen.

— Nya pumpar och renoverade kylmaskiner är nu på plats i ishallen. Arbetet flyter på bra där entreprenören forcerar med övertidsarbete på helger, kvällar samt under semesterperioden, säger Erik Lindberg, fastighetsförvaltare på Umeå kommun.

Renoveringen innebär att samtliga pumpar och ventiler byts ut till nya. Samtidigt byts köldbäraren – den vätska som transporterar värmeenergin till kylanläggningen – från en trögflytande och aggressiv saltlösning till ammoniakvatten. Den nya kylvätskan är mer skonsam mot rör och kopplingar och är dessutom energibesparande.

Preliminär öppning

Kylan beräknas kunna slås på under vecka 39 och då kan arbetet med isläggningen börja. Förhoppningen är att kyleffekten förbättrats efter renoveringen och att isläggningen går snabbare än tidigare. Den ena ishallen beräknas därför vara redo för skridskoåkning under vecka 40 och den andra hallen strax efter.

B-hallen i Winpos arena öppnar vecka 34

På grund av den försenade säsongsöppningen kommer B-hallen i Visionite arena (tidigare Winpos arena) att öppna måndag 19 augusti, lite tidigare än vanligt. Berörda föreningar ska ha fått information från bokningsgruppen på Umeå Fritid.

Bakgrund

Kylmaskinerna och kylanläggningen på Nolia ishallar är mer än 20 år gamla och ett större underhållsarbete har varit planerat under ett antal år. Under vintern 2023/2024 drabbades anläggningen av ett läckage som lagades provisoriskt. För att säkerställa en stabil och ekonomisk drift beslutades det att renovera kylmaskinerna och rören direkt efter säsongsslut, ett arbete som var tänkt att hinnas med under sommaruppehållet. 

Röntgen och renspolning av rören visade att de var i betydligt sämre skick än väntat och det beslutades att byta ut alla rör i rostfritt för att minimera framtida problem.

Vid ett första skede flaggade entreprenören för att det skulle bli kraftiga förseningar med ett färdigdatum i november, något som skulle medföra stor påverkan för föreningslivet. Efter diskussioner kom entreprenören och Umeå kommun överens om att forcera arbetet med övertidsarbete. Maximalt antal resurser sattes in, där entreprenören arbetar mellan 06.00 och 20.00 måndag–lördag samt att arbetet fortlöper under hela semestern.

Kontakt

Erik Lindberg
fastighetsförvaltare
090-16 23 33
erik.lindberg@umea.se

Sidan publicerades