Pågående snöskottning på Storsjö arena konstgräsplan.

Snöskottning av konstgräsplaner våren 2024

Under vecka 11 har kommunen påbörjat förberedelserna inför årets utomhussäsong. I år är det mindre snö kvar på konstgräsplanerna än det var förra året vilket förhoppningsvis innebär att planerna kan vara färdigskottade enligt tidsplan, samtidigt är det främst vädret som avgör när planerna tinat upp och kan vara spelbara.

Vanligtvis så skottas först Tegstunets 11-mannaplan, Storsjö arena konstgräsplan i Holmsund och Vildmannavallen, under vecka 11. Resterande konstgräsplaner skottas sedan i prioriteringsordning och förhoppningen är att samtliga konstgräsplaner ska vara skottade efter vecka 14.

Rutiner för skottning

När konstgräsplanerna skottas finns särskilda rutiner för att inte sprida gummigranulat, som innehåller mikroplaster, ut i naturen.

Konstgräsplanerna kommer inte skottas till full bredd är om det inte finns en skyddande ishinna mellan snön och granulatet. Finns inte ishinnan är risken stor att gummigranulatet följer med snön och sprids i naturen. Istället läggs då snön upp längs kanterna på planen, vilket innebär att spelytan blir mindre. Detta gäller för de konstgräsplaner som inte har uppläggningsytor. Med uppläggningsyta menas en asfaltsyta, där det är enkelt att samla ihop och återföra granulatet till planerna.

Planerna skottas enbart en gång då flera skottningar orsakar att mer granulat hamnar bredvid planen.

Vädret är det som främst avgör när planerna helt tinat och kommer att vara fullt spelbara oavsett hur de skottats.

De planer som har lämpliga uppläggningsytor och som kommer att kunna skottas till full storlek är:

  • Tegstunet
  • Hörnefors

Konstgräsplanen på Umeå energi arena är Umeås matcharena och har en egen skötselplan och säsongslängd.

Om gummigranulat

Alla kommunens konstgräsplaner är täckta av gummigranulat (små plastkulor) som innehåller mikroplaster som är skadliga för miljön. Detta riskerar att spridas till dagvattenbrunnar och omgivande natur vid bland annat snöröjning om vi inte hanterar det försiktigt.

Så påverkar det föreningarnas bokningar vid förseningar

I de fall det blir färre bokningsbara matchplaner (planer i full bredd) kan bokningsbara konstgräsplaner komma att omfördelas utifrån kommunens kriterier för fördelning.

Sidan publicerades