Servicenivåer konstgräsplaner

Fritidsförvaltningen sköter totalt 16 konstgräsplaner.

Konstgräsplanen på Umeå Energi Arena är Umeå kommuns matcharena och har en egen skötselplan, utrustning och säsongslängd.

Skötsel

11-mannaplanerna sladdas och städas i genomsnitt två gånger per vecka under säsong, de mindre planerna en gång per vecka.

Samtliga planer djuprengörs och fylls vid behov på med granulat i genomsnitt en gång per säsong.
Harvning sker minst fem gånger per säsong.

Utrustning

Vill en förening ha fler mål kan de låna mål av fritidsförvaltningen men ombesörjer flytt av målen själva.

 • Hörnflaggor
 • Två 7-mannamål
 • Två 5-mannamål

 • Hörnflaggor
 • Två 7-mannamål
 • Fyra 5-mannamål

 • Hörnflaggor
 • Två 7-mannamål
 • Fyra 5-mannamål

 • Hörnflaggor
 • Matchklocka
 • Läktare
 • Kiosk
 • Omklädningsrum
 • Fyra 11-mannamål
 • Sex 7-mannamål
 • Sex 5-mannamål

 • Hörnflaggor
 • Matchklocka
 • Läktare
 • Kiosk
 • Omklädningsrum
 • Fyra st 11-mannamål
 • Sex 7-mannamål
 • Fyra 5-mannamål

 • Hörnflaggor
 • Matchklocka
 • Läktare
 • Kiosk
 • Omklädningsrum
 • Två 11-mannamål
 • Fyra 7-mannamål
 • Fyra 5-mannamål

 • Hörnflaggor
 • Matchklocka
 • Läktare
 • Omklädningsrum
 • Tv-torn
 • Fyra 11-mannamål
 • Fyra 7-mannamål

 • Hörnflaggor
 • Två 7-mannamål
 • Fyra 5-mannamål

 • Hörnflaggor
 • Matchklocka
 • Kiosk
 • Fyra 11-mannamål
 • Fyra till sex 7-mannamål
 • Fyra 5-mannamål

 • Hörnflaggor
 • Kiosk
 • Omklädningsrum
 • Sex 7-mannamål
 • Fyra 5-mannamål

 • Hörnflaggor
 • Matchklocka
 • Läktare
 • Kiosk
 • Omklädningsrum
 • Fyra 11-mannamål
 • Sex 7-mannamål
 • Sex 5-mannamål

 • Hörnflaggor
 • Matchklocka
 • Omklädningsrum
 • Två 11-mannamål

 • Hörnflaggor
 • Matchklocka
 • Läktare
 • Fyra 11-mannamål
 • Sex 7-mannamål
 • Sex 5-mannamål

 • Hörnflaggor
 • Matchklocka
 • Läktare
 • Fyra 11-mannamål
 • Fyra 7-mannammål
 • Fyra 5-mannamål

 • Hörnflaggor
 • Fyra 11-mannamål
 • Sex 7-mannamål
 • Sex 5-mannamål

Säsongslängd

Skottning påbörjas:

 • Vecka 11: Tegstunet 11-manna, Holmsund, Vildmannavallen
 • Vecka 12: Sävar, Ålidhem, Grubbe och Hörnefors
 • Vecka 13: Ersmark och Sjöfruskolan, Östra Ersboda
 • Vecka 14: Tegstunet 7-manna och Ersäng

Nolia 1 och Carlshem är isbanor under vintern så de skottas inte.

Vecka 44 påbörjas stängning av alla fotbollsplaner/skolidrottsplatser i Umeå kommun vilket innebär att målen plockas bort. Vid snöfall på hösten skottas inte fotbollsplanerna.

Att planerna skottas innebär inte att de är garanterat spelbara utan det beror helt på vädret när de går att nyttja. På Grubbe och Tegstunet startas inte omklädningsrummen upp samtidigt som planerna skottas utan de startas upp när vädret är tillräckligt gynnsamt för att starta upp anläggningar som inte är isolerade för vinterklimat.

Vi kan inte lova

Vi kan inte lova att konstgräsplanerna ska vara skottade för skolor och övrig verksamhet dessa veckor vid ogynnsam väderlek eller vid maskinhaveri.

Mer information

Sidan publicerades