Umeå Energi Arena Vind

Tillfällig entré till Umeå Energi Arena Vind

Sedan april pågår ett yttertaksbyte på Umeå Energi Arena Vind. Hela ytan framför anläggningens huvudingång är avspärrad och används som upplag för arbetmaterial. Inpassering sker genom en passage från Energiparken nära husväggen. Arbetet förväntas pågå till i höst.

Yttertaket på Umeå Energi Arena Vind behöver bytas ut då anläggningen drabbats av vattenskador under en längre tid. Arbetet påbörjades redan i april och förväntas pågå till oktober innan det är färdigställt. Under renoveringsperioden är större delen av ytan framför Vind avstängd då den används som förvaringsyta för arbetsmaterial och en viss arbetstrafik kan förekomma på området runt anläggningen.

– Vi ber om förståelse för den påverkan detta kan innebära för allmänheten och betonar vikten av att respektera avstängningen, säger Camilla Lundberg, enhetschef på Fritid Drift.

Tillfällig passage till ordinarie entré

Under renoveringsperioden har en tillfällig passage etablerats längs med husväggen från Energiparken till ordinarie entré.

Bild på hur man tar sig in till Umeå energi arena vind via passage från Energiparken längs husväggen
Sidan publicerades