SM-veckan 2023.

Umeå rankas som tredje främsta idrottskommun

Umeå kommun placerar sig på en tredjeplats när tidningen Sport och Affärer rankar Sveriges främsta idrottskommuner 2023. Dessutom kommer Umeå på andra plats i kategorin Sveriges främsta jämställdhetskommuner.

– Vi är såklart väldigt glada att Umeå placerar sig så högt upp på dessa listor. Det är ett resultat av kommunens långsiktiga arbete med att låta idrotten bli en del av samhällsbygget och bidra till en meningsfull fritid, säger Ari Leinonen (S), ordförande, fritidsnämnden.

Branschtidningen Sport och Affärers kommunrankning startade 2007 och har drivit på och skildrat den omfattande utveckling som Sveriges kommuner har genomgått vad gäller idrottens betydelse som verktyg för regional utveckling och för att generellt stärka folkhälsoarbetet.

Motivering, Sveriges främsta idrottskommun 2023, tredjeplats

Umeå är framgångsrik inom idrottsrelaterad utbildning och forskning. Har ett nära samarbete med Idrottshögskolan vid Umeå universitet som sedan hösten 2015 är Sveriges första Riksidrottsuniversitet. Idrottshögskolan har det bredaste utbildningsutbudet och flest studenter inom idrottsområdet (ca 800) i Sverige och ett nätverk med idrottsforskare (drygt 60 st) som finns inom Umeå universitetet. Inom ramen för uppdraget ingår även att samordna ca 220 elitidrottsstudenter inom konceptet ”Dubbla karriärer”. Dessa studerar inom 50 olika utbildningsprogram och representerar 35 olika specialidrottsförbund. Forskningen bedrivs inom ett tiotal olika institutioner inom samtliga fakulteter, främst inom ämnena idrottspedagogik, idrottspsykologi och idrottsmedicin.

Prioriterar en jämställd idrott. IKSU(Idrottsklubben Studenterna i Umeå), med nästan 20 000 medlemmar, driver norra Europas största träningsanläggning, IKSU Sport, med ca 2800 besökare i snitt per dag. Stark elitidrottskommun med ett stort antal elitklubbar och individuellt framgångsrika idrottsmän- och kvinnor.

Visit Umeå jobbar strategiskt för att vinna hem evenemang. Tagit över Rally Sweden (VM) efter Karlstad och är en av få kommuner som stått värd för både SM-veckan Sommar- och Vinter. Är även värd för Beach Volleyevents och Umeå Wrestling Battle. Mäter kontinuerligt den ekonomiska effekten av de evenemang som får någon form av stöd via den kommunala evenemangsbudgeten genom verktyget Event Impact Calculator. Mycket attraktiv boendeort (2a, 2023 i Fokus analys).

Några av kriterierna för Sveriges främsta idrottskommuner

  • Kommunens satsningar på ungdoms och motionsidrott, inkluderande jämställd idrott och stärkt integration.
  • Genomförda och planerade större nationella och internationella idrottsevent och idrottsrelaterade möten.
  • Genomförande av idrottsforskning som skapar nationell och internationell varumärkesförstärkning och attraktionskraft.
  • De idrottspolitiska program som sammanfattar kommunernas ambitioner inom folkhälsa, bredd- och motionsidrott, elitidrott och idrottsevenemang.
  • Idrott och evenemang som verktyg för destinationsmarknadsföring.

Ta del av alla kriterier , 93.4 kB. (pdf)

Sveriges andra mest jämställda idrottskommun

Kategoripriset som Sveriges mest jämställda idrottskommun vann Linköping, tätt följd av Umeå på andraplatsen. En anledning till Umeås höga placering är fritidsnämndens tidiga beslut om jämställda träningstider. Redan 1999 beslutade nämnden att alla träningstider på kommunens idrottsanläggningar i de högre nivåerna ska fördelas efter serietillhörighet oavsett kön. Det var Umeå först i landet med att göra.

Motivering, Sveriges främsta jämställdhetskommun 2023, andraplats

Umeå har en stark central jämställdhetsstrategi. Har sedan länge en jämställd fördelning av träningstider. De kommunala bolagen skall sponsra enligt principen 50/50. Tydliga ställningstaganden för jämställda förhållanden följs upp av en jämställdhetsdeklaration. Resultatet är ett jämställt utnyttjande av LOK-stöd. Stark elitverksamhet inom tjejidrotten med nationella och internationella framgångar. Genomför omfattande utbildningsinsatser inom jämställdhet och andra normgivande områden.

Årets idrottsstad flera gånger

Umeå erbjuder bredd och spets för den som vill idrotta och har länge varit en av de platser som valt att satsa mest pengar på idrott och kultur. När SVT Sport årligen utser Sveriges bästa idrottsstad har Umeå kammat hem första priset tre gånger på kort tid, 2018, 2020 och 2021.

I Umeå finns ett av Sveriges fem Riksidrottsuniversitet, Idrottshögskolan vid Umeå universitet. Ett av högskolans uppdrag är att göra det möjligt för elitidrottare att ha dubbla karriärer genom att kunna studera på universitetsnivå vid sidan av en elitsatsning.

Sidan publicerades