Allmänt

Krav

Vid projektering ska både befintliga och nya ledningar/kablars läge beaktas, se vidare

Projektering – Allmänt Öppnas i nytt fönster.,

Program och övriga dokument Öppnas i nytt fönster.,

Grävbestämmelser Öppnas i nytt fönster.,

Park och naturmark. Öppnas i nytt fönster.

Projektören ska säkerställa att driftens arbetsuppgifter är praktiskt genomförbara.

Val och omfattning av garantiskötsel i entreprenaden grundar sig på vad som är det ekonomiskt mest fördelaktigt och ger bäst kvalitet för Umeå kommun.

Sidansvarig

Gunnar Teglund
gunnar.teglund@umea.se

Revidering: 2015-12-01

Sidan publicerades