Grävbestämmelser

För väghållaren är det viktigt att genom långsiktig planering och bra samordning kunna begränsa antalet grävningar i gatorna. Det är viktigt att anpassa tidpunkten för grävningar till allmänhetens behov och se till att återställningen sker snabbt och med hög kvalitet. Väghållaren måste också få ersättning för sina kostnader och för de ökade underhålls­kostnader för beläggningar och vägkropp som grävningar medför.

Rutiner för ledningsförläggning och accepterade principer för återställning är väsentliga för framkomlighet och trevnad. Det är även av stor vikt att de tekniska försörjningssystemen är av hög kvalitet med mindre störningar och problem som följd.

För att klara detta är det nödvändigt att kommunen har bestämmelser för hur grävningsarbetet ska skötas för att minimera problem med framkomligheten, sättningar, skador på växtlighet, miljöproblem med mera samt att berörda parter får information om planerade och pågående arbeten.

Sidan publicerades