Nyhetsarkiv

 • En medeltida hamn i Baggböle?

  Umeå grundlades ursprungligen för sitt läge intill Umeälvens mynning till Bottenhavet. Läget var på den tiden det perfekta hamnläget. Umeå historia är i mycket...
 • Hur kan vi energieffektivisera jordbruket?

  Håkan Carlborg, årets ekobonde 2020, deltar i webbinarium måndag 4 april klockan 18.30–19.30 tillsammans med Energi- och klimatrådgivningen och Studieförbundet...
 • Skolan upplevs trygg även under pandemin

  Årets elevenkät i förskoleklass och årskurserna 1–6 visar mycket positiva resultat. Eleverna oavsett ålder ger skolan högt resultat gällande trygghet. Elevernas...
 • Övergivna och trasiga cyklar städas bort

  Under våren städar vi bort övergivna och trasiga cyklar från centrala Umeå. Det ska förbättra tillgängligheten i centrum. – Trasiga och kvarlämnade cyklar tar...
 • Pandemin gav lägre halter av kvävedioxid

  Distansarbete och digitala möten under pandemin har haft god påverkan på luftkvaliteten i Umeå under 2021. Lägre halter av kvävedioxid har uppmätts då färre fär...
 • Plocka skräp och bidra till ett renare Umeå

  Anmäl din förening till Umeå kommuns Skräpplockarvecka, som arrangeras mellan 16 och 20 maj. Det är ett led i Håll Sverige Rents rikstäckande kampanj mot nedskr...
 • Film hyllar 400 år av debatt

  Rätt eller fel, fult eller snyggt, höger eller vänster. I Umeå har vi alltid diskuterat, vänt och vridit på argumenten, som en viktig del i den demokratiska pro...
 • Visa upp din förening i Väven

  Föreningar verksamma i Umeå kommun har möjlighet att visa upp sin verksamhet för besökare i stadsbiblioteket.
 • Information med anledning av läget i Ukraina

  Här på kommunens webbplats finns information och råd med anledning av Rysslands invasion och kriget i Ukraina. Läs om vad kommunen gör och vad du själv kan göra...
 • Hjälp till att ta fram gatubrunnar

  Plusgrader innebär töväder och prognosen visar att det fortsätter så hela helgen. – Vi ber alla som kan att ge sig ut och hjälpa till att ta fram gatubrunnarna...
 • Elever ska få påverka skolmaten

  Genom det EU-finansierade projektet SchoolFood4Change kan totalt 3 000 europeiska skolor skapa hållbar och hälsosam skolmat i samarbete med WWF. Målet är att på...
 • Rapporten om Tvärån är klar

  Analys- och teknik-konsultbolaget WSP:s rapport om Tvärån är klar. Rapporten ska nu fungera som ett beslutsunderlag för fortsatt arbete med att hantera översväm...
 • Kommunen samverkar och följer utvecklingen

  Många myndigheter i Sverige anpassar sin beredskap på grund av kriget i Ukraina, men det finns just nu inget direkt militärt hot mot landet. Umeå kommun följer...
 • Maja Beskow – en lärarinna kommer till stan

  Sommaren år 1900 är det som vanligt fullt av liv i den lilla bad- och kurorten Öregrund. Öregrund är sedan några år tillbaka ett populärt tillhåll för välbestäl...
 • Gamla bron lyser i Ukrainas färger

  Gamla bron i Umeå lyser nu i blått och gult i solidaritet med den ukrainska befolkningen. – Det går inte att föreställa sig de fasor de går igenom just nu. Rys...
 • "Hesa Fredrik" testas på måndag 7 mars

  På måndag 7 mars klockan 15.00 kontrolleras som planerat att signalen Viktigt meddelande fungerar via utomhusvarningssystemet ”Hesa Fredrik”. Vi betonar att det...