Nyhetsarkiv

 • En medeltida hamn i Baggböle?

  Umeå grundlades ursprungligen för sitt läge intill Umeälvens mynning till Bottenhavet. Läget var på den tiden det perfekta hamnläget. Umeå historia är i mycket...
 • Pandemin gav lägre halter av kvävedioxid

  Distansarbete och digitala möten under pandemin har haft god påverkan på luftkvaliteten i Umeå under 2021. Lägre halter av kvävedioxid har uppmätts då färre fär...
 • Film hyllar 400 år av debatt

  Rätt eller fel, fult eller snyggt, höger eller vänster. I Umeå har vi alltid diskuterat, vänt och vridit på argumenten, som en viktig del i den demokratiska pro...
 • Visa upp din förening i Väven

  Föreningar verksamma i Umeå kommun har möjlighet att visa upp sin verksamhet för besökare i stadsbiblioteket.
 • Information med anledning av läget i Ukraina

  Här på kommunens webbplats finns information och råd med anledning av Rysslands invasion och kriget i Ukraina. Läs om vad kommunen gör och vad du själv kan göra...
 • Elever ska få påverka skolmaten

  Genom det EU-finansierade projektet SchoolFood4Change kan totalt 3 000 europeiska skolor skapa hållbar och hälsosam skolmat i samarbete med WWF. Målet är att på...
 • Rapporten om Tvärån är klar

  Analys- och teknik-konsultbolaget WSP:s rapport om Tvärån är klar. Rapporten ska nu fungera som ett beslutsunderlag för fortsatt arbete med att hantera översväm...
 • Kommunen samverkar och följer utvecklingen

  Många myndigheter i Sverige anpassar sin beredskap på grund av kriget i Ukraina, men det finns just nu inget direkt militärt hot mot landet. Umeå kommun följer...
 • Maja Beskow – en lärarinna kommer till stan

  Sommaren år 1900 är det som vanligt fullt av liv i den lilla bad- och kurorten Öregrund. Öregrund är sedan några år tillbaka ett populärt tillhåll för välbestäl...
 • Grössjöns naturreservat blir mer tillgängligt

  Umeås mest centrala naturreservat Grössjön får en ny skötselplan och nya föreskrifter som ska säkerställa att den värdefulla naturmiljön bevaras. Området ska oc...