Nyhetsarkiv

 • En medeltida hamn i Baggböle?

  Umeå grundlades ursprungligen för sitt läge intill Umeälvens mynning till Bottenhavet. Läget var på den tiden det perfekta hamnläget. Umeå historia är i mycket...
 • Film om smarta städer och jämställdhet

  Hur hänger arbetet med smarta städer, innovation och teknisk utveckling ihop med jämställdhet? Vilka är de kritiska frågorna vi måste ställa oss?
 • Film hyllar 400 år av debatt

  Rätt eller fel, fult eller snyggt, höger eller vänster. I Umeå har vi alltid diskuterat, vänt och vridit på argumenten, som en viktig del i den demokratiska pro...
 • Information med anledning av läget i Ukraina

  Här på kommunens webbplats finns information och råd med anledning av Rysslands invasion och kriget i Ukraina. Läs om vad kommunen gör och vad du själv kan göra...
 • Rapporten om Tvärån

  Analys- och teknik-konsultbolaget WSP:s rapport om Tvärån ska fungera som ett beslutsunderlag för fortsatt arbete med att hantera översvämningsrisken i Tvärån.
 • Kommunen samverkar och följer utvecklingen

  Många myndigheter i Sverige anpassar sin beredskap på grund av kriget i Ukraina, men det finns just nu inget direkt militärt hot mot landet. Umeå kommun följer...
 • Maja Beskow – en lärarinna kommer till stan

  Sommaren år 1900 är det som vanligt fullt av liv i den lilla bad- och kurorten Öregrund. Öregrund är sedan några år tillbaka ett populärt tillhåll för välbestäl...