Händer sätter ihop stora pusselbitar.

Kommunen samverkar och följer utvecklingen

Många myndigheter i Sverige anpassar sin beredskap på grund av kriget i Ukraina, men det finns just nu inget direkt militärt hot mot landet. Umeå kommun följer utvecklingen och samverkar med länsstyrelsen och andra myndigheter för att kunna identifiera och hantera möjliga konsekvenser för samhället.

– Vi följer händelseutvecklingen för att kunna hantera eventuell påverkan på organisationen och på samhället i stort. Försvarsmakten betonar att det för närvarande inte finns något direkt militärt hot mot Sverige, men det är viktigt att vi håller oss uppdaterade och är källkritiska, säger Margaretha Alfredsson, stadsdirektör.

Var källkritisk och bidra till beredskap

Sverige utsätts ständigt för påverkan som utmanar vår demokrati, påverkan som kan undergräva våra värderingar, skapa misstänksamhet och splittra oss. Håll dig välinformerad och var källkritisk så bidrar du till vår samlade beredskap och motståndskraft. Det är alltid bra att se över din egen beredskap för oväntade händelser.

Visa omtanke och stilla oro

Många känner oro på grund av läget i omvärlden. Men, behåll lugnet, prata med personer i din närhet och visa omtanke om varandra. På www.krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns bekräftade fakta som tillsammans med information från myndigheter och rapporter från etablerade medier kan förklara händelserna. Där finns också mer information och råd som kan vara till hjälp för att hantera din egen oro, och frågor och svar till dig som pratar med barn om situationen i omvärlden.

Sprid inte information om försvaret

Försvarsmaktens fartyg, fordon, flygplan och soldater syns mer frekvent i Sverige. Sprid inte bilder, video eller textad information om var de befinner sig.

Sidan publicerades