Nyhetsarkiv

 • Spara energi smart i hemmet

  Att spara energi är bra för din plånbok, för klimatet och för att klara nya utmaningar med elförsörjning på grund av omvärldsläget. Här är tips på hur du kan sp...
 • Kommunen ökar starkt i näringslivsranking

  Näringslivet i Umeå går som tåget. Efter ett par motiga år tar Umeå kommun nu ett stort kliv i den årliga ranking som Svenskt Näringsliv genomför. Kommunen går...
 • Kommunen ökar sponsorstödet till elitidrott

  Coronapandemin har orsakat ett stort ekonomiskt bortfall för elit- och arenaidrotterna i Umeå. Därför har kommunstyrelsen i Umeå kommun beslutat ge ett tillfäll...
 • Kulturhistoriska miljöer ses över

  Under hösten kommer byggnadsnämnden att börja en enkel översyn av kulturhistoriskt bevarandevärda miljöer. Det innebär att personal från bygglovkontoret kommer...
 • Hållbart resande måste funka i vardagen

  Hållbart resande är en viktig del i arbetet som ska göra Umeå kommun klimatneutral år 2030. Forskning visar att redan små beteendeförändringar på individnivå ge...
 • Catarina vårdar kommunens lokaler professionellt

  Catarina arbetar som lokalvårdare där uppdraget går ut på att vårda kommunens lokaler på bästa sätt. Yrkesbenämningen har varierat under åren från renhållningsk...
 • Umeå deltar på Business Arena Stockholm

  21–22 september finns Umeå kommun representerat vid Business Arena Stockholm, Nordens största mötesplats för ledare inom fastighets- och samhällsbyggnadssektorn...
 • Kampen mot nudelveckan, om ungas ekonomi

  Många unga riskerar att hamna i ekonomiskt utanförskap på grund av bristande kunskap om privatekonomi. I dessa tider med allt högre mat-och energipriser vill Bu...
 • Helena rekryterar sjuksköterskor till kommunen

  Helena Forss Johansson jobbar som sjuksköterska med utvecklingsuppdrag inom Äldreomsorgens rekryteringscentrum. Helenas främsta fokus är sommarrekrytering och h...
 • Underhållsarbete i Ålidbackens tunnel

  Under perioden 21 september till som längst 31 december utför Umeå kommun underhållsarbeten i tunneln längs Ålidbacken. För att säkerställa en god arbetsmiljö u...
 • Gör en insats och bli brandman i Holmsund

  Vill du bidra till tryggheten på din hemort? I Holmsund finns en av våra nio brandstationer som bemannas av brandmän i beredskap. Vi letar efter dig med stort e...
 • Samarbete för hållbar stadsutveckling i norr

  Umeå kommun deltar i en regionalfondsansökan till Tillväxtverket om hållbar urban utveckling. Ansökan sker tillsammans med Skellefteå, Luleå, Örnsköldsvik, Sund...
 • Återställning av grönytor på Rödäng

  Vi har börjat köra jord till Rödäng för att påbörja arbetet med att återställa grönytorna som skadades i samband med de senaste årens höga vatten­flöden.
 • Lekskulpturer invigdes med glada tillrop

  1 september invigdes skulpturer som är gestaltade utifrån barns perspektiv av vad de vill se på platsen, den nya parken vid Kvarnlunden. Efter att Lena Karlsson...
 • Rapporten om Djupbäcken är klar

  Analys- och teknik-konsultbolaget WSP:s rapport om Djupbäcken är klar. Rapporten ska nu fungera som ett beslutsunderlag för fortsatt arbete med att hantera över...