Nyhetsarkiv

 • Spara energi smart i hemmet

  Att spara energi är bra för din plånbok, för klimatet och för att klara nya utmaningar med elförsörjning på grund av omvärldsläget. Här är tips på hur du kan sp...
 • Kulturhistoriska miljöer ses över

  Under hösten kommer byggnadsnämnden att börja en enkel översyn av kulturhistoriskt bevarandevärda miljöer. Det innebär att personal från bygglovkontoret kommer...
 • Hållbart resande måste funka i vardagen

  Hållbart resande är en viktig del i arbetet som ska göra Umeå kommun klimatneutral år 2030. Forskning visar att redan små beteendeförändringar på individnivå ge...
 • Catarina vårdar kommunens lokaler professionellt

  Catarina arbetar som lokalvårdare där uppdraget går ut på att vårda kommunens lokaler på bästa sätt. Yrkesbenämningen har varierat under åren från renhållningsk...
 • Helena rekryterar sjuksköterskor till kommunen

  Helena Forss Johansson jobbar som sjuksköterska med utvecklingsuppdrag inom Äldreomsorgens rekryteringscentrum. Helenas främsta fokus är sommarrekrytering och h...
 • Rapporten om Djupbäcken

  Analys- och teknik-konsultbolaget WSP:s rapport om Djupbäcken ska fungera som ett beslutsunderlag för fortsatt arbete med att hantera översvämnings­risken i Dju...