Kvinna tittar på ett anslag.

Hilda är en av våra miljöinspektörer

Hilda arbetar som miljöinspektör och i hennes roll arbetar hon med att miljöbalkens bestämmelser efterlevs.

– Det innebär att vi bedriver tillsyn och tar emot anmälningar på miljöfarliga verksamheter, så som täkter, reningsverk, biltvättar, lantbruk, avfallsanläggningar, enskilda avlopp och så vidare. Vi bedriver också tillsyn och tar emot anmälningar för hygieniska verksamheter och är ansvariga för tillsyn i olika inomhusmiljöer, så som skolor och förskolor.

Byggnad med byggnadsminnesmärke

– Hos oss arbetar 25 miljöinspektörer uppdelade på 4 team/arbetslag som arbetar med olika saker. De fyra teamen består av miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, vatten och avlopp och mark och avfall. Vi är ett stort arbetslag med spridda arbetsuppgifter. Trots att vi arbetar med olika saker har vi alltid stor hjälp av varandra och alltid en härlig stämning på jobbet.

En grupp personer sitter på en gräsmatta.

– En stor fördel med vårt jobb är att vi ofta är ute och träffar verksamhetsutövare eller privatpersoner för att bedriva tillsyn, följa upp klagomål eller utföra platsbesök i anmälnings/ansökningsärenden. Det är alltid roligt att få vara ute och hjälpa både människor och miljö. Mycket tid spenderas också på kontoret där vi granskar ärenden, skriver beslut och har möten.

Anslag för auskultation

– Två bananer för att representera att Umeå Kommun är en Fairtrade City. Det är en diplomering som innebär att vi lever upp till kriterier för hållbarhetskrav i upphandling och att vi aktivt bedriver information- och engagemangsarbete i samhället. Detta är en del i att uppnå globala målen i agenda 30.

Anslag för auskultation

– Kollegorna är alltid till stor hjälp i arbetet, men vi har också trevligt så fort vi får chansen. På fikat brukar vi lägga pussel. Perfekt för återhämtning och chans att hinna umgås.

Sidan publicerades