Abrak Saati, porträttbild

Abrak Saati, freds- och konfliktforskare vid statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet

"Utöva demokrati i vardagen"

När freds- och konfliktforskaren Abrak Sati hör uppmaningen "Gör din röst hörd" så tänker hon på demokrati, en samling rättigheter som vi bäst vårdar genom att utöva.

Gör din röst hörd – en intervjuserie om våra demokratiska möjligheter

Hur kommer vi bättre till tals – och hur skapar vi ännu bättre förutsättningar för alla Umeåbor att delta och bidra? Umeå kommun har intervjuat några Umeåbor om synen på engagemang, demokrati och dialog.

Abrak Saati, forskare vid statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, svarar på frågor här.

Abrak, när du hör uppmaningen ”Gör din röst hörd” vad blir det första du tänker på? Och vad betyder den för dig?

– Denna var enkel. Med ett enda ord är mitt svar: Demokrati.

Okej, men ”demokrati” då, vilka är beståndsdelarna?

– När jag säger ”demokrati” syftar jag på en liberal demokrati, som ju har ett antal olika beståndsdelar. Dels är det de mer, så att säga, konventionella aspekterna av demokrati som vi tänker på; det vill säga fria och rättvisa val, universell rösträtt och adderat till detta ett ”batteri” av politiska och civila rättigheter – där det förra innefattar till exempel rätten att forma och ingå i politiska partier, medan det senare även innehåller rätten att uttrycka sin tro, sina kulturella seder och bruk med mera.

Och vad kan vi gräsrötter göra för att stärka den, i vardagen?

– Vad som är viktigt att tänka på är att ”demokrati” inte är något som vi utövar endast vart fjärde år, när vi går till valurnan och röstar på ett politiskt parti. Demokrati är något som vi kan, och bör, utöva också mellan valen. Rätten att demonstrera till exempel är en politisk rättighet som, varje gång vi utövar den, stärker demokratin. Varje gång vi gör vår röst hörd, på ett vis som inte kränker andra, så stärker vi demokratin i vårt samhälle. Att gå med i ett politiskt parti, och driva frågor på så vis är också ett bra exempel på hur en kan stärka demokratin.

Det verkar onekligen enklare att sabba demokratin, av lathet och genom att sprida misinformation till exempel, än det är att stärka den. Men det är ju så viktigt! Kan du ge oss fler tips på när vi bidrar med vår röst och andra tillfällen när vi kanske ska vara tysta och bara lyssna?

– Ny teknik ger oss fler och mer lättillgängliga sätt att göra oss hörda på, och det är bra, såklart, men det verkar också vara så att samtalet inte alltid är så demokratiskt därute. Vi kan gömma oss bakom en skärm och ”göra sin röst hörd” på sätt som kränker andra, vilket sannerligen inte gynnar demokratin. Jag skulle önska att det fanns mer ”traditionella forum” där vi i Umeå skulle kunna göra våra röster hörda. Jag önskar att våra kommunpolitiker var mer synliga, att de var mer tillgängliga, mer angelägna om att hitta nya sätt att nå ut till oss medborgare på. Jag tänker att det borde finnas fler sätt och möjligheter att träffa lokalpolitiker på. ”Fika med en politiker” kanske, varför inte? Vad jag är ute efter här är alltså mer face-to-face möten, dels medborgarna emellan, dels mellan politikerna och medborgare, där vi kan att göra våra röster hörd, och även att lyssna på andra röster, vilket ju är minst lika viktigt i sammanhanget.

Sidan publicerades