Kommunen arbetar för att fler barn ska få gå i förskola

Från den 1 juli 2023 måste alla kommuner arbeta för att fler barn ska gå i förskolan och få möjlighet till en bättre språkutveckling i svenska.

Ansvaret består av två delar: uppsökande verksamhet och erbjudande av förskoleplats till vissa grupper av barn.

Vanliga frågor och svar

Om kommunens skyldighet att arbeta uppsökande och att erbjuda plats till vissa grupper av barn.

Hemkommunen ska genom uppsökande verksamhet ta kontakt med vårdnadshavare till barn som är folkbokförda i kommun som inte har en plats i förskola och informera om förskolans syfte och barnets rätt till förskola. En sådan kontakt ska tas inför varje höst och vår så länge barnet inte har en plats i förskola. Gäller från hösten det år barnet fyller tre år och till och med våren det år barnet fyller sex år.

Ja, det är olika regler. Den uppsökande verksamheten ska göras både höst och vår medan erbjudandet av en reserverad förskoleplats bara behöver göras inför hösten.

Ja, barnet ska erbjudas en plats varje höst. Det gäller för de år som barnet fyller 3, 4 respektive 5 år.

Skyldigheten omfattar bara barn som är folkbokförda i Sverige och gäller om

  • barnet är fött utomlands och vistas i Sverige sedan högst fem år
  • barnets vårdnadshavare är födda utomlands, men nu är bosatta i Sverige och vistas här sedan högst fem år. Skyldigheten gäller oavsett om barnet är fött i Sverige eller utomlands.

Även barn som har en plats i pedagogisk omsorg, men inte förskola, omfattas om övriga förutsättningar är uppfyllda.

Ja.

Nej, dessa barn får en plats reserverad till sig inför höststarten. Om vårdnadshavaren önskar en plats vid en annan tidpunkt gäller kommunens regelverk kring platserbjudande.

Nej, inte om vårdnadshavaren aktivt tackar nej till platsen. Ett uteblivet svar är inte tillräckligt för att häva den reserverade platsen.

Nej, här gäller 3 timmar per dag (525 timmar per år) enligt allmän förskola.

Dessa barn får plats enligt reglerna om allmän förskola, det vill säga att platsen (525 timmar per år) inte kostar vårdnadshavarna någonting.

Kanske, det måste bedömas utifrån barnets behov. Då gäller kommunens regelverk om erbjudande av plats.

Mer information

Inför vår- och hösttermin skickar Umeå kommun en information till vårdnadshavare med barn i åldern 3–6 år som inte har en plats i förskola eller redan har ansökt om förskoleplats för sitt barn.

Information allmän förskola (folder) , 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades