Pedagogisk omsorg

Umeå kommun strävar efter att i stället för förskola erbjuda barn pedagogisk omsorg (som tidigare hette familjedaghem eller dagmamma) om barnets vårdnadshavare önskar det. Pedagogisk omsorg bedrivs i huvudsak i dagbarnvårdarens hem. På två platser samarbetar dagbarnvårdare i en lokal.

Pedagogisk omsorg är organiserad på ett sätt som gör det möjligt för föräldrar att arbeta eller studera. Förskolans läroplan är vägledande i arbetet och skollagen styr verksamheten.

Läs mer om verksamheten:

Kommunal pedagogisk omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fristående pedagogisk omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades