Grundskola

I Umeå kommun finns det cirka 50 grundskolor med förskoleklass och varierade årskurser. Förskoleklass är obligatoriskt för alla barn som har fyllt eller fyller sex år under året. I Umeå kommun finns det möjlighet för vårdnadshavare att inför förskoleklass och årskurs 7 önska skolplacering.

Fritids erbjuds för barn i förskoleklass upp till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år under den skolfria skoldagen och under lov då du som vårdnadshavare arbetar eller studerar. Läs mer och ansök om plats på fritidshem Öppnas i nytt fönster..

Skolspår från förskoleklass till och med årskurs 6

Elever som går i förskoleklass och låg- och mellanstadiet i en kommunal grundskola har ett planerat skolspår från förskoleklass till årskurs 6. Det ska ge förutsättningar för en sammanhållen utbildningskvalitet och kontinuitet för eleven under hela låg- och mellan­stadiet. Ett skolspår kan omfatta en eller flera skolor, se mer information om skolspår.

  • Ansök om plats i förskola till hösten

    Om ditt barn (1–5 år) ska börja förskolan i augusti, september eller senare i höst är det nu dags att ansöka om plats via kommunens e-tjänst.
  • Takskada på Östra Ersbodaskolan

    Tisdag 5 mars upptäcktes en takskada i ett klassrum på Östra Ersboda­skolan. Skolpersonalen utrymde eleverna och kontaktade fastighets­förvaltningen. 
  • Pops Academy, information om byte av skola

    Academedia som är skolhuvudman för den fristående grundskolan Pops Academy i Umeå har informerat om att Pops Academy i Umeå kommer att avvecklas. Här är samlad...
Sidan publicerades