Elevpraktik, prao

I Umeå kommuns grundskolor har elever som går årskurs 8 och 9 en praovecka per läsår. Praktik­veckorna för årskurs 8 är under vårterminen och för årskurs 9 under höstterminen.

Varför prao?

  • ska ge kunskaper och erfarenheter om frågor som rör elevens framtid
  • ska ge inblick i arbetslivet och yrken
  • ge eleven bättre självkännedom och självinsikt.

Information om prao

Lunch

Eleven äter i första hand lunch på sin skola. Har eleven för långt till sin skola för att äta och inte får mat på sin praoplats, finns möjlighet till mat­ersättning som motsvarar skolmåltidskostnaden, 35kr/dag. Ansökan ska var ifylld och inskickad senast två veckor efter avslutad prao.

Resor

Eleven använder sitt busskort för praoresor. Har eleven inget busskort, kan eleven ansöka om busskort under praoperioden. För att ta del av busskort ska avståndet mellan hem och praoplats vara minst fyra kilometer.

Ansök senast två veckor innan prao startar för eleven.

Försäkring

Eleven är försäkrad under praotiden. Läs mer om försäkringar

Prao – arbetstid

Elevens prao tid kan variera mellan klockan 06.00 och 20.00. Oftast brukar praotiden innefatta cirka 6 timmar per dag.

Vid sjukdom

Om en elev blir sjuk under sin prao ska vårdnadshavaren anmäla detta via systemet Skola24 samt kontakta praoplatsen eller säkerställa att eleven kontaktar praoplatsen.

Praoplats utanför kommunen

Det är även möjligt att själv ordna praoplats utanför Umeå kommun, men då krävs ett godkännande från skolan. Vid prao utanför Umeå kommun gäller andra regler och rektor är den som beslutar eftersom skolan har ansvar för eleven även under praktik.

Sidan publicerades