Fritidshem

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Fritidshemmet är främst lokaliserad vid närliggande grundskola.

Fritids erbjuds för barn i förskoleklass upp till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år under den skolfria skoldagen och under lov då du som vårdnadshavare arbetar eller studerar.

Under Öppettider och vistelsetider Öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om plats på fritidshem när du som vårdnadshavare är föräldraledig, arbetslös eller andra familjesituationer.

Avgiften för fritidshem debiteras enligt fastställd taxa.

Ansök om plats på fritidshem

Du kan ansöka om plats på fritidshem först när ditt barn fått en skolplacering. Byter barnet skola och ska ha fritidsplats på den nya skolan måste ni ansöka om det. Har du behov av plats före höstterminens skolstart kan du ansöka om plats från det datum fritidshemmet öppnar efter sommarstängning.

Upplever du problem i e-tjänsten eller åtkomst till den? Information om driftstörningar eller planerade driftstopp Öppnas i nytt fönster.

Avsluta plats på fritidshem

Avsluta platsen när ditt barn inte ska vistas på fritidshemmet längre. Du måste även avsluta fritidsplatsen om barnet byter till annan skola i Umeå kommun eller flyttar från kommunen.

Uppsägningstiden är två månader och räknas från och med den dag uppsägningen kommit in. Avgift tas ut under uppsägningstiden. Du kan säga upp platsen i kommunens e-tjänst här nedan. Saknar du e-legitimation använd webb­formuläret som skrivs ut, undertecknas och skickas till Pedagogiska placeringsenheten.

Upplever du problem i e-tjänsten eller åtkomst till den? Information om driftstörningar eller planerade driftstopp Öppnas i nytt fönster.

Mer information

Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år

Från 12 års ålder till och med avslutade gymnasiestudier kan du som har omfattande funktionsnedsättning få korttids­tillsyn före och efter skoldagen. Du kan också få korttidstillsyn under skolloven när dina föräldrar arbetar eller studerar. Läs mer om korttidstillsyn och ansök här Öppnas i nytt fönster..

Sidan publicerades www.umea.se/fritidshem