Specialkost och anpassade måltider i förskola och skola

Här finns länk till ansökan och information om specialkost eller anpassade måltider.

Ansökan kan göras vid behov av:

  • Specialkost av medicinska skäl (vid allergi eller överkänslighet mot födoämnen)
  • Anpassad måltid (vid behov av vegetarisk kost eller blod/fläskfri mat)
  • Behovsanpassad måltid (ex. vid neuropsykistrisk funktionsnedsättning eller annan medicinsk anledning)

Måltidsservice erbjuder inte specialkost för någon form av så kallad diet.

Vegetarisk mat

Ansökan om vegetarisk mat ska göras om barnet/eleven går i förskola. För vegetarisk mat i skola behöver ingen ansökan göras.


Ny ansökan

Vid nytt eller förändrat behov av specialkost eller anpassad måltid görs en ansökan i länken nedan.

Viktigt! Är ansökan är en förändring eller komplettering av tidigare ansökan ska alla aktuella allergier eller anpassningar uppges i ansökan. Exempelvis om allergier tillkommit eller vuxit bort.

Du som ansöker om specialkost eller anpassad måltid ansvarar för att prata med personal på skolan om aktuell allergi eller speciella behov.

Intyg

Ett intyg eller journalkopia hjälper oss att säkerställa att vi har rätt information om ditt barnets/elevens behov och ska i vissa fall bifogas med ansökan. Det går bra att bifoga ett foto av intyget/journalen, bara det är tydligt att läsa.

Intyg eller journalkopia, där aktuellt behov framgår, ska bifogas till ansökan vid:

  • allergi mot flera olika ämnen
  • luftburen allergi
  • kraftiga reaktioner på enskilt livsmedel
  • celiaki eller behov av glutenfri kost
  • vetestärkelseallergi
  • laktosintolerans före 5 års ålder
  • behovsanpassad måltid


Eftersom behovet av specialkost och anpassad måltid kan förändras behöver intyg uppdateras regelbundet. Nytt intyg ska bifogas varje nytt stadium (terminsstart åk 1, 4, 7 samt gymnasiestart) och vid förändrade behov, exempelvis om en allergi växer bort. Många allergier växter bort under barndomen och bör därför följas upp regelbundet för att mat inte utesluts i onödan. Undantag vid för celiaki.

Om barnet/eleven inte har en diagnostiserad allergi

Om vårdnadshavare misstänker en allergi/överkänslighet, men inget medicinskt underlag finns kan kontakt tas med elevhälsan eller med vården för utredning och bedömning.

Det är viktigt att du som gör ansökan anger önskat stoppdatum i ansökan.

Är barnet/eleven under utredning ska intyg/journalkopia kompletteras till ansökan senast 1 månad efter inskickad ansökan. Den ansökta måltiden serveras under den här tiden. Har inget intyg inkommit efter 1 månad upphör specialkosten att serveras.

Måltider som, utan anledning, inte hämtats ut efter 14 dagar kommer kosten att avslutas.


Avsluta ansökan om specialkost eller anpassad måltid

Om behovet av specialkost eller anpassad måltid upphör ska en avanmälan göras via länk nedan.

För pedagoger

Det är inte möjligt för pedagoger att ansöka om eller få ny specialkost i nuläget.

De som har en godkänd ansökan sedan förra terminen kommer även att kunna få den fortsättningsvis.

Vill du avsluta din specialkost kontakta köket.

Utredning om hur specialkost för pedagoger ska hanteras pågår. Mer information kommer.

Sidan publicerades