Språkduschar i minoritetsspråk

Umeå kommun bjuder in till språkdusch i finska, meänkieli och samiska varianterna nordsamiska, sydsamiska, pitesamiska och umesamiska lördag 14 maj.

Språkdusch är en del av språknav finska, meänkieli och samiska som väver ihop språkandet från det lilla barnet till eleven som går i grundskolan och erbjuds modersmålsundervisning.

I språknavet ingår också olika språkstärkande aktiviteter såsom sagoläsning på förskolor och biblioteken.

Språkdusch i finska, meänkieli och samiska

Umeå kommun erbjuder språkdusch i finska, meänkieli och samiska för barn i förskolan och deras vårdnadshavare samt elever i skolan.

Språkdusch, förskola

Språkdusch i finska, meänkieli och samiska (varieteter nordsamiska sydsamiska, pitesamiska och umesamiska).

Lördag den 14 maj 2022, klockan 10.00–12.00.
Tema: Sagan om vanten
Plats:

Finska och meänkieli på Lundagårds förskola. Samling utomhus och aktiviteter inomhus.

Samiska på Snöflingans förskola. Samling utomhus och aktiviteter inomhus.

Tänk på att klä er efter väder!

Vårdnadshavare är välkommen att delta på förskolans språkdusch.

Språkdusch, skola

Språkdusch i finska, meänkieli och samiska (varieteter nordsamiska sydsamiska, pitesamiska och umesamiska).

Lördag den 14 maj 2022

Förskoleklass – årskurs 3: klockan 13.00–15.00.

Tema: Sagan om vanten

Plats:
Finska och meänkieli på Lundagårds förskola. Samling utomhus och aktiviteter inomhus.

Samiska på Snöflingans förskola. Samling utomhus och aktiviteter inomhus.

Tänk på att klä er efter väder!

Årskurs 4 – gymnasieålder: klockan 15.30–17.30.

Tema: Fruktsallad. Vi arbetar med begreppen och gör en fruktsallad tillsammans.

Plats:

Finska och meänkieli på Lundagårds förskola. Aktiviteter inomhus.

Samiska på Snöflingans förskola. Aktiviteter inomhus.

Sista anmälningsdag 4 maj.

Sidan publicerades www.umea.se/sprakdusch