Anpassad skola och utbildning

Inför ett mottagande i anpassad skola och utbildning ska en utredning göras. Utredningen består av fyra bedömningar; pedagogisk, social, medicinsk och psykologisk. Ett mottagande team som består av utvecklingsledare, specialpedagog, två skolpsykologer och en medicinskt ledningsansvarig handlägger och bereder beslut. Alla steg sker i samråd med elevens vårdnadshavare. Båda vårdnadshavarna ansöker om mottagande i anpassad skola. Beslutet om mottagande fattas sedan av utbildningsdirektören.

Kontakta utvecklingsledare inom anpassad skola och utbildning för mer information och ansökan, se kontaktuppgifter nedan.

Rådgivning och stöd

Lagen om särskilt stöd och service (LSS) ger barn och ungdomar som går i anpassad skola och utbildning rätt till rådgivning och annat personligt stöd. Det rör sig om expertstöd där stor hänsyn tas till den enskilda individen.

Ansvarig är Region Västerbotten, barn- och ungdomshabilitering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan publicerades