Mat i förskolan och skolan

I Umeå vill kommunens Måltidsservice servera goda, hälsosamma, klimatsmarta och anpassade måltider. Genom den offentliga måltiden bidrar vi till en god folkhälsa och en hållbarutveckling.

Information om skolmat på kommunens webbsida gäller för alla kök som hör till kommunens Måltidsservice. Det finns ett fåtal skolor och förskolor som inte Måltidsservice tillhandahåller maten till.

Måltidsservice följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer som gäller offentliga restauranger. Alla gäster uppmanas att tvätta händerna före och efter måltid, hålla avstånd och undvika trängsel och köbildning vid hämtning av mat och dryck.

För att minska risken för smittspridning hämtas sallader och grönsaker huvudsakligen i serveringslinjen för att köerna ska flyta smidigare. Bestick i serveringen och i bufféerna byts ofta och kontaktytor torkas regelbundet med desinfektionsmedel. Måltidspersonalen portionerar inte mat till elever/barn då det inte bedöms vara nödvändig utifrån Folkhälsomyndighetens bedömning.

Utbudet av lunch/mellanmålsalternativ är färre och det finns ett alternativ till Dagens i stället för två. Vilka maträtter som serveras kan påverkas. Vegetariska rätter kan serveras flera dagar i veckan och maträtter återkommer oftare i menyn. Specialkost och vegetarisk kost kommer att fortsätta erbjudas till de som behöver.

Umeå kommuns gymnasieelever som delvis får undervisning på distans erbjuds att beställa och hämta skollunch på sin skola.


Kontaktinformation till kommunens kök på förskolor

Förskola

Telefon

Tillagnings- /
mottagningskök

E-post

Bergatrollet

16 54 61

Tillagningskök

kok.bergatrollet@umea.se

Berghem

16 19 72

Tillagningskök

kok.berghemfsk@umea.se

Blåkulla

16 26 54

Mottagningskök

kok.blakulla@umea.se

Brännan

16 27 24

Mottagningskök

kok.brannanpaviljongen@umea.se

Böle

16 25 75

Mottagningskök

kok.bole@umea.se

Dungen

16 37 82

Tillagningskök

kok.dungen@umea.se

Ejderdunet

16 55 86

Tillagningskök

kok.ejderdunet@umea.se

Eriksdal

0930-290 55

Tillagningskök

kok.eriksdal@umea.se

Ersdungen

16 46 05

Mottagningskök

kok.ersdungen@umea.se

Ersmark

16 45 88

Mottagningskök

kok.ersmark@umea.se

Flurkmark

16 50 14

Tillagningskök

kok.flurkmark@umea.se

Fröhuset

16 20 04

Tillagningskök

kok.frohuset@umea.se

Gitarren

16 54 41

Mottagningskök

kok.gitarren@umea.se

Glaciären

16 56 67

Tillagningskök

kok.glaciaren@umea.se

Granbacken

16 40 09

Produktionskök

kok.granbacken@umea.se

Grönstenen

16 48 74

Tillagningskök

kok.gronstenen@umea.se

Haga

16 26 21

Mottagningskök

kok.hagafsk@umea.se

Hallbacken

16 31 31

Tillagningskök

kok.hallbacken@umea.se

Hedlunda

16 27 25

Tillagningskök

kok.hedlunda@umea.se

Hissjö

16 28 94

Tillagningskök

kok.hissjo@umea.se

Hörnan

16 35 62

Tillagningskök

kok.hornan@umea.se

Karet

16 45 48

Tillagningskök

kok.karet@umea.se

Karusellen

16 35 61

Tillagningskök

kok.karusellen@umea.se

Klumpen

16 22 69

Mottagningskök

kok.klumpen@umea.se

Kompassen

16 32 32

Mottagningskök

kok.kompassen@umea.se

Kornetten

16 54 57

Mottagningskök

kok.kornetten@umea.se

Kragen

16 57 95

Mottagningskök

kok.kragen@umea.se

Kungsgården

16 20 17

Tillagningskök

kok.kungsgarden@umea.se

Linnéan

16 19 86

Tillagningskök

kok.linnean@umea.se

Luvan

16 20 98

Mottagningskök

kok.luvan@umea.se

Marieberg

16 56 48

Mottagningskök

kok.marieberg@umea.se

Mariehem

16 56 28

Mottagningskök

kok.mariehem@umea.se

Missionären

16 50 39

Tillagningskök

kok.missionaren@umea.se

Mjölken

16 45 61

Tillagningskök

kok.mjolken@umea.se

Myrstacken

16 27 80

Mottagningskök

kok.myrstacken@umea.se

Målaren

16 60 86

Tillagningskök

kok.malaren@umea.se

Månskenet

16 47 17

Mottagningskök

kok.manskenet@umea.se

Måttet

16 46 17

Tillagningskök

kok.mattet@umea.se

Paletten

0930-290 81

Mottagningskök

kok.paletten@umea.se

Pilbacken

070-298 45 09

Tillagningskök

kok.pilbacken@umea.se

Plommonet

16 37 69

Tillagningskök

kok.plommonet@umea.se

Prosten

16 50 60

Tillagningskök

kok.prosten@umea.se

Reveljen

16 20 51

Tillagningskök

kok.reveljen@umea.se

Rosendahl

16 30 23

Tillagningskök

kok.rosendahls@umea.se

Rymden

16 53 12

Tillagningskök

kok.rymden@umea.se

Sanda

16 30 67

Tillagningskök

kok.sanda@umea.se

Sandaliden

16 27 09

Mottagningskök

kok.sandaliden@umea.se

Sandbacken

16 20 08

Tillagningskök

kok.sandbacken@umea.se

Sandgärdan

0930-291 35

Mottagningskök

kok.sandgardan@umea.se

Sandvik

16 31 84

Tillagningskök

kok.sandvik@umea.se

Skattelden

16 36 81

Tillagningskök

kok.skattelden@umea.se

Slöjdaren

16 40 43

Mottagningskök

kok.slojdaren@umea.se

Smeden

16 52 49

Tillagningskök

kok.smeden@umea.se

Smöret

16 45 08

Mottagningskök

kok.smoret@umea.se

Snöflingan

16 20 63

Tillagningskök

kok.snoflingan@umea.se

Solbacken

16 42 40

Tillagningskök

kok.solbacken@umea.se

Stråken

16 60 85

Tillagningskök

kok.straken@umea.se

Stengången

16 48 54

Tillagningskök

kok.stengangen@umea.se

Stengärdan

16 19 87

Mottagningskök

kok.stengardan@umea.se

Storsjö

16 35 59

Tillagningskök

kok.storsjofsk@umea.se

Stöcke

16 28 18

Tillagningskök

kok.stocke@umea.se

Sörfors

16 28 37

Mottagningskök

kok.sorforsfsk@umea.se

Tallkotten

16 32 99

Mottagningskök

kok.tallkotten@umea.se

Tanden

16 48 47

Tillagningskök

kok.tanden@umea.se

Tavelsjö

16 27 54

Tillagningskök

kok.tavelsjo@umea.se

Teleskopet

16 60 75

Tillagningskök

kok.teleskopet@umea.se

Tomtebogård

16 57 63

Tillagningskök

kok.tomtebogard@umea.se

Tränset

16 27 49

Tillagningskök

kok.transet@umea.se

Tvillingen

16 45 51

Mottagningskök

kok.tvillingen@umea.se

Uven

16 32 75

Tillagningskök

kok.uven@umea.se

Västangård

16 51 96

Mottagningskök

kok.vastangardfsk@umea.se

Växthuset

16 20 89

Tillagningskök

kok.vaxthuset@umea.se

Ängsgården

16 19 89

Tillagningskök

kok.angsgarden@umea.se

Överboda

16 49 86

Tillagningskök

kok.overboda@umea.se


Kontaktinformation till kommunens kök på grundskola

Grundskola

Telefon

Tillagnings- /mottagningskök

E-post

Backen

16 50 66

Tillagningskök

kok.backen@umea.se

Berghem

16 27 33

Tillagningskök

kok.berghem@umea.se

Botsmark

16 27 79

Mottagningskök

kok.botsmark@umea.se

Brännland

16 49 83

Tillagningskök

kok.brannland@umea.se

Bräntberg

16 56 12

Tillagningskök

kok.brantberg@umea.se

Bullmark

16 27 83

Tillagningskök

kok.bullmark@umea.se

Böleang

16 52 95

Tillagningskök

kok.boleang@umea.se

Carlshöjd

16 47 87

Tillagningskök

kok.carlshojd@umea.se

Ersdungen

16 46 05

Mottagningskök

kok.ersdungen@umea.se

Ersmark

16 45 88

Mottagningskök

kok.ersmark@umea.se

Ersäng

16 44 25

Tillagningskök

kok.ersang@umea.se

Flurkmark

16 50 14

Tillagningskök

kok.flurkmark@umea.se

Grisbacka

16 26 39

Mottagningskök

kok.grisbacka@umea.se

Grubbe

16 26 74

Tillagningskök

kok.grubbe@umea.se

Haga produktionskök

16 27 01

Tillagningskök

kok.haga@umea.se

Haga skolrestaurang

16 27 00

Mottagningskök

kok.haga@umea.se

Hedlunda

16 27 25

Tillagningskök

kok.hedlunda@umea.se

Hissjö

16 28 94

Tillagningskök

kok.hissjo@umea.se

Hörnefors centralskola

0930-291 74

Tillagningskök

kok.horneforscentralskola@umea.se

Innertavle

070-574 68 87

Mottagningskök

kok.innertavle@umea.se

Linblomman

16 59 13

Tillagningskök

kok.linblomman@umea.se

Marieberg

16 56 48

Mottagningskök

kok.marieberg@umea.se

Mariehem

16 56 28

Mottagningskök

kok.mariehem@umea.se

Obbola

16 31 93

Tillagningskök

kok.obbola@umea.se

Röbäck

16 59 29

Mottagningskök

kok.roback@umea.se

Rödåsel

16 28 95

Tillagningskök

kok.rodasel@umea.se

Rödang

16 54 24

Mottagningskök

kok.rodang@umea.se

Sandaliden

16 27 09

Mottagningskök

kok.sandaliden@umea.se

Sandvik

16 31 84

Tillagningskök

kok.sandvik@umea.se

Sjöfruskolan

16 58 17

Tillagningskök

kok.sjofruskolan@umea.se

Sofiehem

16 28 12

Mottagningskök

kok.sofiehem@umea.se

Storsjö

16 31 56

Tillagningskök

kok.storsjo@umea.se

Skärgårds

16 31 78

Tillagningskök

kok.skargards@umea.se

Stöcke

16 28 08

Tillagningskök

kok.stocke@umea.se

Stöcksjö

16 27 96

Tillagningskök

kok.stocksjo@umea.se

Sävar

16 40 71

Tillagningskök

kok.savar@umea.se

Sörfors

16 28 77

Mottagningskök

kok.sorfors@umea.se

Sörmjöle

16 28 21

Tillagningskök

kok.sormjole@umea.se

Tavelsjö

16 27 54

Tillagningskök

kok.tavelsjo@umea.se

Tegs Central

16 53 14

Mottagningskök

kok.tegscentral@umea.se

Tomtebogård

16 57 63

Tillagningskök

kok.tomtebogard@umea.se

Täfteå

16 27 73

Tillagningskök

kok.taftea@umea.se

Västangård

16 51 93

Mottagningskök

kok.vastangard@umea.se

Södra Ålidhem

16 47 45

Mottagningskök

kok.sodraalidhem@umea.se

Norra Ålidhem

16 47 49

Tillagningskök

kok.norraalidhem@umea.se

Östermalm

16 30 08

Mottagningskök

kok.ostermalm@umea.se

Östra Ersboda

16 44 77

Tillagningskök

kok.ostraersboda@umea.se

Östteg

16 51 47

Tillagningskök

kok.ostteg@umea.se

Överboda

16 49 86

Tillagningskök

kok.overboda@umea.se

Kontaktinformation till kommunens kök på gymnasieskolor

Gymnasieskola

Telefon

Tillagnings-/
mottagningskök

E-post

Dragon

16 52 01

Tillagningskök

koket.dragon@umea.se

Forslunda

16 41 70

Tillagningskök

koket.forslunda@umea.se

Maja Beskow

16 30 05

Tillagningskök

majabeskowkok@umea.seKontaktinformation till kommunens kök inom äldreomsorgen

Område

Telefon

Tillagnings- /mottagniskök

E-post

Bruksbacken VO

16 40 81

Tillagningskök

kok.bruksbacken@umea.se

Hemgården VO

16 21 72

Mottagningskök

kok.hemgarden@umea.se

Holmsund Briggen VO

16 35 71

Tillagningskök

kok.holmsund@umea.se

Lundagård VO

16 20 95

Tillagningskök

kok.lundagard@umea.se

Nordstjärnan VO

16 60 41

Tillagningskök

kok.nordstjarnan@umea.se

Solgårdens VO

0930-291 49

Tillagningskök

kok.solgarden@umea.se

Tegelslagaren, portionsmat

16 48 90

Tillagningskök

tegelslagaren@umea.se

Relaterade länkar

Sidan publicerades