Studie- och yrkesvägledning

Syftet med vägledningen är att ge dig stöd för att fatta ett bättre beslut om dina studier. Det ger dig ökad självinsikt och ökade kunskaper om dina alternativ och vad de kan innebära för dig.

Vägledningsprocessen i tre steg

  1. Vad vill jag?
  2. Vad finns det för alternativ?
  3. Hur kommer jag dit?

När du har fått klart för dig vilka möjligheter som finns, beslutar du själv om dina val.

Sidan publicerades