Luften utomhus

Umeå har problem med luftkvaliteten vid de mest trafikerade gatorna i de centrala stadsdelarna även om de senaste åren visar på ett trendbrott till det bättre. Trafiken ökar inte genom Umeås centrala delar trots att antalet fordon i kommunen hela tiden ökar. Att bil­avgaserna har blivit renare är också positivt i föroreningshänseende. Det finns också meteorologiska förhållanden här i norr som gör att vi tidvis har problem med föroreningar och partiklar som påverkar hälsan och miljön negativt.