Kartillustration över stadens centrala delar som utgör miljözon.Förstora bilden

Klicka på kartan för större format.

Miljözon och genomfartsförbud för tung trafik

Umeås centrala delar utgör en miljözon för tung trafik – lastbilar och bussar med en totalvikt över 3,5 ton. Genom att ställa högre miljömässiga krav på den tunga trafiken som trafikerar centrum ska luftkvaliteten förbättras i ett område där många människor vistas.

Regelverket för miljözon är samma för alla svenska städer och regleras i trafikförordningen. Dispenshanteringar och liknande hanteras av tekniska nämnden.

Zonens avgränsning

Området för miljözonen avgränsas av Tvärån i väster, Umeälven i söder, Östermalmsleden och Rothoffsvägen i öster samt Sandaparken, gamla E4 och gamla E12 i norr. De ovan nämnda vägarna ingår inte i zonen och inte heller Västra Esplanaden. 

Att Västra esplanaden inte ingår i miljözonen, trots sitt centrala läge och stora trafikmängd, beror på att staten (trafikverket) fortfarande är väghållare. Ambitionen är att inkludera Västra Esplanaden i miljözonen när sträckan övergår till kommunalt väghållaransvar.   

Genomfartsförbud för tung trafik genom centrum

För att förbättra luftkvaliteten i Umeå är det förbud mot genomfartstrafik med tung lastbil genom Umeå centrum, på väg 503 mellan Söderslättsrondellen och Ersbodarondellen. Trafik som har ärenden i centrum är tillåten.

Sidan publicerades