Buller

Buller påverkar hälsa och välbefinnande. Det är ett utbrett miljöproblem och är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. I Umeå är de vanligaste bullerkällorna vägtrafik, tågtrafik, flygtrafik och byggarbetsplatser.

Förutom att vi blir störda av buller kan det påverka vår prestation, inlärning och sömn negativt. För den vuxna befolkningen finns undersökningar som tyder på att det finns en ökad risk för blodtryckssjukdomar om man utsätts för mycket buller under lång tid. Mycket höga ljudnivåer kan orsaka hörselnedsättning och öronsusningar (tinnitus).

Åtgärder för att minska buller leder sällan till att det blir helt tyst. I stället handlar det om att skapa goda eller godtagbara ljudmiljöer. I en god ljudmiljö ska man kunna sova ostört och föra ett samtal på ett bekvämt sätt. I orörda fjällområden är varje samhällsljud störande, medan ett modernt stadslandskap knappast är tänkbart utan bakgrunds­ljud. En stadspark med god utformning uppfattar de flesta som tyst trots att vägtrafikljuden finns i bakgrunden.

Klagomål

Om du vill lämna ett klagomål på buller kan du göra det via kommunens e-tjänst:

Sidan publicerades www.umea.se/buller