Tomgångskörning

Genom att undvika tomgångskörning kan du som bilist minska din miljöpåverkan.

Tomgångskörning i högst en minut

I hela Umeå kommun är det förbjudet att stå på tomgång i mer än en minut. Starta motorn först i det ögonblick du ska köra iväg, då får du snabbt upp temperaturen i motorn. Att undvika tomgångskör­ning förbättrar luften och gynnar vår hälsa. Många tror att tomgångskörning inte påverkar miljön på grund av att de har katalysator på bilen. Men en katalysator fungerar först efter att den har blivit varm, efter 2–3 kilometers körning vintertid. Detta innebär att en katalysatorbil ger ungefär samma utsläpp som en gammal bil vid kallstarter.

Sidan publicerades